Prevajalski Studio Milenko Babič d.o.o. - Hrvaški, srbski in makedonski jezik [profesor hrvaščine/ srbščine in makedonščine in …/ univerzitetni diplomirani hrvatist/ srbist/ makedonist in …], Južnoslovanski študiji [diplomirani južnoslavist (UN) in …], Španski jezik in književnost [profesor španščine in …/ univerzitetni diplomirani hispanist in …], Tuji jeziki [Univerzitetni diplomirani prevajalec za angleški in italijanski jezik], Italijanistika [diplomirani italijanist (UN)], Romanski jeziki in književnosti [magister znanosti], Tuji jeziki [Univerzitetni diplomirani hrvatist, srbist in makedonist], Tuji jeziki [Diplomirani italijanist (un)/1.bol.st/], Italijanski jezik in književnost [diplomant italijanskega jezika in književnosti (UN) in …], Slovanski jeziki in književnosti [magister znanosti], Tuji jeziki [Univerzitetni diplomirani italijanist], Tuji jeziki [Diplomant antičnih in humanističnih študijev (un)/1.bol.st/], Hispanistika [magister hispanistike], Italijanski jezik in književnost [profesor italijanščine in …/ univerzitetni diplomirani italijanist in …], Španski jezik in književnost [diplomant španskega jezika in književnosti (UN) in …], Tuji jeziki [Univerzitetni diplomirani hispanist]

Prijava odprta    /    29 Sep 2024
  • Odprt še 69 dni

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani