Sofinanciranje podoktorskega izobraževanja na EUI

Program je namenjen sofinanciranju podoktorskega izobraževanja oziroma raziskovanja na European University Institute (EUI).

Prijavitelj

Posameznik, sprejet na podoktorski študij EUI.

Višina sofinanciranja

Sredstva se dodelijo za življenjske in potne stroške v višini, kot jo vsako leto ob objavi razpisa določi EUI.

Trajanje štipendiranja

1 leto.

Obveznosti

Končanje podoktorskega raziskovalnega izobraževanja. 

Posebnosti

Postopek sprejema na podoktorsko izobraževanje oziroma raziskovanje na EUI in pridobitev sredstev pri skladu za podoktorsko izobraževanje oziroma raziskovanje sta dva ločena postopka, in sicer:

  • za sprejem na podoktorsko izobraževanje oziroma raziskovanje na EUI se kandidati prijavijo v roku in na način, kot ju določi EUI. Informacije o rokih in postopku prijave za sprejem na študij so na voljo tukaj;
  • se kandidat prijavi v roku in na način, kot ju določa javni razpis sklada.


Višina sredstev, pogoji, merila oziroma razmejitvena merila se določijo z  javnim razpisom, ki določa tudi rok za prijavo in dokumentacijo, ki jo mora vlagatelj predložiti.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani