Za izobraževanje tujcev v Sloveniji

Štipendije so namenjene tujim državljanom, ki želijo pridobiti  štipendijo za študij v Republiki Sloveniji

Glede na javni razpis se lahko kandidati za štipendijo potegujejo neposredno pri skladu ali preko izobraževalne ustanove, ki se prijavi na skladov javni razpis:

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani