Za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v Republiki Sloveniji

Štipendija je namenjena državljanom držav Zahodnega Balkana* – praviloma za podiplomski magistrski ali doktorski študij naravoslovja, tehnike ali medicine na izobraževalnih ustanovah v Republiki Sloveniji.

Prijavitelj

Državljan ustrezne države Zahodnega Balkana, ki prihaja na študij v Slovenijo ali že študira v Sloveniji.  

Višina štipendije

700 EU mesečno za življenjske stroške in do 3.000 EUR letno za šolnino.

Trajanje štipendije

Za čas uradnega trajanja izobraževalnega programa.

Obveznosti

Končanje študija (pridobitev zadevne stopnje izobrazbe). 

Posebnosti

Postopek prijave za sprejem na študij na izobraževalni zavod v Sloveniji in prijave za štipendijo sta ločena postopka, in sicer: 

  • za sprejem na študij se kandidat prijavi neposredno na izobraževalno ustanovo, v roku in na način, kot ju določa ta izobraževalna ustanova. Več informacij o izobraževalnih ustanovah v Sloveniji je na voljo na spletni strani MIZŠ.
  • za pridobitev štipendije za študij na izobraževalni ustanovi v Sloveniji se kandidat prijavi v roku in na način, kot ju določa javni razpis sklada.


Javni razpis, ki opredeljuje višino štipendije, pogoje, merila, je praviloma objavljen v decembru za tiste, ki s študijem začnejo v mesecu oktobru naslednjega leta. 

*Med države Zahodnega Balkana se okviru tega javnega razpisa prištevajo Bosna in Hercegovina, Republika Črna gora, Republika Kosovo, Republika Makedonija in Republika Srbija.


Novice

Pomembno obvestilo štipendistom

Glede na spreminjajoče razmere po svetu v zvezi s Covid-19 se v veliki meri priporoča, da študijski proces poteka na daljavo. Posledično je potrebno temu prilagodili tudi izvajanje štipendiranja....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani