Državne štipendije


Državne štipendije so socialni transfer in so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni upravičencev ter vzpostavljanju enakih možnosti za izobraževanje. Štipendije se lahko podelijo tako za šolanje v Republiki Sloveniji kot za šolanje v tujini na javno veljavnem izobraževalnem programu in izobraževalni ustanovi. 

Dodeljujejo jih pristojni  centri za socialno delo

Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki izpolnjujejo splošne pogoje za pridobitev štipendije po ZŠtip-1 in pogoje po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, torej so državljani Republike Slovenije in izkazujejo ustrezen dohodek oziroma premoženje na družinskega člana.


Združljivost štipendije

Hkrati z državno štipendijo lahko posameznik prejema tudi kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne poklice, štipendijo Ad futura za študijske obiske v tujini in štipendijo Ad futura za tekmovanja v tujini.

NOVO! Od šolskega leta 2024/2025 se hkrati s Zoisovo štipendijo lahko prejema tudi državna štipendija.  

Državne štipendije niso združljive  s štipendijo za izobraževanje Ad futura.

Podrobnejše informacije glede pogojev za pridobitev, višine državne štipendije in dodatkov ter trajanja štipendiranja so na voljo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani