Občinske štipendije


Občinske štipendije so štipendije, ki jih razpisujejo nekatere občine za izobraževanje v tujini ali Sloveniji. Pogoje za pridobitev, višino štipendije in merila za pridobitev določi posamezna občina, ki razpisuje štipendije. Nekatere občine štipendije razpisujejo v okviru enotnih regijskih štipendijskih shem.

Za informacije glede razpisov občinskih štipendij se obrnite neposredno na svojo občino.

Novice

Objavljen je javni razpis štipendij za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana

Mestna občina Ljubljana je 14. julija 2022 objavila javni razpis za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov v šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023....

Štipendije MOL za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov

Mestna občina Ljubljana je 13. julija 2020 objavila javni razpis za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021. Razpisanih je 90 štipendij za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani