Vloge


Na tem mestu najdete aktualne vloge vezane na Zoisove štipendije. 


Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024

Rok za oddajo vloge:

  • za dijake do vključno 8. 9. 2023,
  • za študente do vključno 9. 10. 2023.


Nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije

Štipendist mora vsako leto, še pred iztekom posameznega šolskega/študijskega leta, vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za naslednje šolsko/študijsko leto.

Če želijo dijaki in študenti neprekinjeno prejemati Zoisovo štipendijo, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije oddati najkasneje do konca šolskega oziroma študijskega leta 2022/2023 (dijaki do 31. avgusta 2023 in študentje do 30. septembra 2023).
Novice

Objavljen je javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2021/2022 ter vloga in javni poziv za nadaljnje prejemanje štipendije

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v ponedeljek, 28. junija 2021, na spletni strani objavil javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2021/2022. Prav tako je objavil vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za obstoječe štipendiste. Objavil pa je tudi javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za študente, ki štipendijo prejemajo še po starem zakonu o štipendiranju (ZŠtip), torej tistim, ki so štipendijo pridobili do vključno študijskega leta 2013/2014....

Razpisi

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2021/2022
  • Rok za prijavo za dijake je potekel 17. 9. 2021
  • Rok za prijavo za študente je potekel 8. 10. 2021

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani