Nadaljnje prejemanje - ZŠtip-1

Za neprekinjeno nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije mora štipendist vsako leto, še pred iztekom posameznega šolskega/študijskega leta, vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za naslednje šolsko/študijsko leto. 

Vlagatelj mora pri tem izkazati:

  • vpis v višji letnik in
  • doseženo ustrezno povprečno oceno ali izjemni dosežek (ki ga še ni uveljavljal).

Za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v šolskem/študijskem letu 2021/2022 štipendist lahko uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v času izobraževanja na ravni, za katero prejema Zoisovo štipendijo, razen izjemnih dosežkov iz šolskega/študijskega leta 2019/2020. Izjema pri tem so  ustrezne znanstvene oziroma strokovne objav v COBISS-u, ki so lahko tudi iz šolskega/študijskega leta 2019/2020 (študentje).

Zahteva se dosežena povprečna ocena najmanj 4,10 za dijake in najmanj 8,50 za študente.

Obvestilo za študente višjih letnikov, ki oddajajo potrdilo o študijskih obveznostih. Kot dokazilo se zahteva originalno potrdilo izobraževalne ustanove o vseh številčno izraženih končnih ocenah vseh uspešno opravljenih študijskih obveznosti, doseženih na študijskem programu, z razvidnimi datumi opravljanja vsake obveznosti:

  • če ste opravili vse zahtevane študijske obveznosti letnika - oddajte potrdilo skupaj z vlogo,
  • če še niste opravili vseh zahtevanih študijskih obveznosti (kar ni pogoj), pa mora biti potrdilo izdano po 1.10., in ga lahko posredujete naknadno, kot dopolnitev k že vloženi vlogi. 

DIJAKI

ŠTUDENTJE

POGOJI ZA NADALJNJE 

PREJEMANJE

vpis v višji letnik

+

izjemni dosežek


ALI


vpis v višji letnik

+

povprečna ocena najmanj 4,10


vpis v višji letnik

+

izjemni dosežek


ALI


vpis v višji letnik

+

povprečna ocena najmanj 8,50

Vloga za nadaljnje prejemanje 2021 po ZŠtip-1 (pdf)*

Vloga za nadaljnje prejemanje 2021 po ZŠtip-1 (zip)

*V kolikor imate težave z odpiranjem PDF datoteke, vam svetujemo, da jo prenesete na svoj računalnik in jo tam odprete.

O nadaljnjem prejemanju Zoisove štipendije v naslednjem šolskem ali študijskem letu se odloči:

  • s prvim dnem šolskega/študijskega leta, če štipendist dokazila o izpolnjevanju pogojev za nadaljnje prejemanje vloži pred začetkom šolskega/študijskega leta,
  • sicer pa s prvim dnem naslednjega meseca tekočega šolskega/študijskega leta po vložitvi vloge.

ZAKONODAJA, ki se uporablja za vse Zoisove štipendije, podeljene od vključno šolskega/študijskega leta 2014/2015 dalje:


Izjemni dosežki se v šolskem/študijskem letu 2021/2022 uveljavljajo po:


Za šolsko/študijsko leto 2020/2021 pa je veljal:



Novice

Objavljena sta javni razpis in javni poziv za Zoisove štipendije za leto 2020/2021

Sklad je v petek, 26. 6. 2020, na spletni strani objavil javni razpis za novo dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2020/2021 in javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po starem zakonu ZŠtip za leto 2020/2021. Objavil je tudi obvestilo za štipendiste, ki uveljavljajo nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip-1 (ti vlogo oddajo še pred iztekom šolskega oziroma študijskega leta)....

Od danes veljajo nekateri interventni ukrepi tudi na področju štipendiranja in invalidskega varstva

Danes, 1. junija 2020, je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki prinaša nekatere spremembe tudi na področju štipendiranja in invalidskega varstva, torej na področjih, ki sodita pod okrilje Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani