Nadaljnje prejemanje

Za neprekinjeno nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije mora štipendist vsako leto, še pred iztekom posameznega šolskega/študijskega leta, vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za naslednje šolsko/študijsko leto. 

Vlagatelj mora pri tem izkazati:

  • vpis v višji letnik in
  • doseženo ustrezno povprečno oceno ali izjemni dosežek (ki ga še ni uveljavljal).

Za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v šolskem/študijskem letu 2024/2025 štipendist lahko uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v času izobraževanja na tej ravni izobraževanja. 

Zahteva se dosežena povprečna ocena najmanj 4,10 za dijake in najmanj 8,50 za študente.

Obvestilo za študente višjih letnikov, ki oddajajo potrdilo o študijskih obveznostih: 

Kot dokazilo se zahteva potrdilo izobraževalne ustanove o vseh številčno izraženih končnih ocenah vseh uspešno opravljenih študijskih obveznosti, doseženih na študijskem programu, z razvidnimi datumi opravljanja vsake obveznosti, in sicer:

  • če ste opravili vse zahtevane študijske obveznosti letnika - oddajte potrdilo skupaj z vlogo,
  • če še niste opravili vseh zahtevanih študijskih obveznosti (kar ni pogoj), pa mora biti potrdilo izdano po 1. 10. in ga lahko posredujete naknadno, kot dopolnitev k že vloženi vlogi. 

DIJAKI

ŠTUDENTJE

POGOJI ZA NADALJNJE 

PREJEMANJE

vpis v višji letnik

+

ustrezen izjemni dosežek


ALI


vpis v višji letnik

+

povprečna ocena najmanj 4,10

vpis v višji letnik

+

ustrezen izjemni dosežek


ALI


vpis v višji letnik

+

povprečna ocena najmanj 8,50

Vloga za nadaljnje prejemanje 2024/25 (pdf)*

Vloga za nadaljnje prejemanje 2024/25 (zip)

Vloga za nadaljnje prejemanje 2024/25 (sken)

ODDAJA E-VLOGE**

* V kolikor imate težave z odpiranjem PDF datoteke, vam svetujemo, da jo prenesete na svoj računalnik in jo tam odprete.

** Tehnično pomoč uporabnikom pri oddaji elektronskih vlog nudi Enotni kontaktni center preko maila ekc@gov.si ali po telefonu 080 2002 oziroma +38614788590 za klice iz tujine. Dosegljivi so vsak delovnik od 8. do 22. ure.

 S šolskim oziroma študijskim letom 2024/2025 sta Zoisova in državna štipendija združljivi. 

O nadaljnjem prejemanju Zoisove štipendije v naslednjem šolskem ali študijskem letu se odloči:

  • s prvim dnem šolskega/študijskega leta, če štipendist dokazila o izpolnjevanju pogojev za nadaljnje prejemanje vloži pred začetkom šolskega/študijskega leta,
  • sicer pa s prvim dnem naslednjega meseca tekočega šolskega/študijskega leta po vložitvi vloge.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani