Katalog ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih

KATALOG UKREPOV ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE STAREJŠIH ZAPOSLENIH 78 Nabor ukrepov | III. Kadrovski razvoj, kompetence in usposabljanje 35 Pridobivanje kompetenc Opis ukrepa in usmeritve za vpeljavo: Za starejše zaposlene se izvedejo prilagojena usposabljanja za razvoj in pridobitev manjka- jočih kompetenc. Pri tem je potrebno poskrbeti, da izvajalci usposabljanj upoštevajo neka- tere specifike, potrebe in zahteve ciljne populacije. Tako se npr. posebej za skupino starejših zaposlenih organizira usposabljanje za tuje jezike in računalniško opismenjevanje. Pred- nost oblikovanja starostno homogenih skupin je predvsem, da se udeleženci usposabljanja ne počutijo odrinjene in manjvredne, če je njihovo predznanje skromnejše. Z vzpostavitvijo varnega okolja in odkrite komunikacije se udeleženci lažje sprostijo, postavljajo vprašanja in razvijajo manjkajoče kompetence. Ukrep se povezuje s sistemom usposabljanja in ra- zvoja kompetenc v podjetju, zato je priporočljivo, da se ukrep izvaja v skladu z razvojnimi načrti oz. individualnimi načrti usposabljanja. Priporoča se, da se po izvedenem ukrepu izvede evalvacija usposabljanj, kar omogoča vpogled v ustreznost kakovosti izvajalca uspo- sabljanja in zadovoljstva starejših zaposlenih z vsebino ter načinom izvedbe usposabljanja. Ukrep se izvaja pretežno z zunanjimi izvajalci. Namen ukrepa: Pridobivanje in razvoj kompetenc na čim bolj prijeten in učinkovit način. Primernost ukrepa: Ukrep je primeren za vsa podjetja. (mikro, mala, srednja, velika podjetja) Ciljna podskupina: Starejši zaposleni, ki imajo primanjkljaj določenih kompetenc. Vrednotenje (finančno/časovno): Finančni vložek podjetja predstavlja izvedba usposabljanj in izpad zaposlene- ga iz delovnega procesa v času usposabljanja. Predvideni učinki: Bolj usposobljeni zaposleni, večja kakovost dela.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=