Employed / Employers / Events / 02 Aug 2021

31. avgust 2021 - Vemo, kam gremo?

S spodbujanjem inovativnosti skozi ciljno vodenje do večje dodane vrednosti

V sklopu Kompetentne Slovenije vas vabimo na delavnico Vemo kam gremo? - S spodbujanjem inovativnosti skozi ciljno vodenje do večje dodane vrednosti z Vesno Križ Purič.

Kdaj: 31. avgust 2021 od 10. do 14.30 ure

Kje: Ljubljana - Šentvid (Kmetija Ježek)

O DELAVNICI

Na delavnici se bomo opolnomočili z znanjem kako delovati na način, ki omogoča največji izkoristek potenciala vaših zaposlenih in okolja.

Inovativnost vpeljemo z agilnim ciljnim vodenjem, sistem razvijamo celovito in skupaj z zaposlenimi ustvarjamo razvoj in dodano vrednost – povezani smo na vseh nivojih.

Naš način dela temelji na vključevanju vseh zaposlenih, jasnem in enostavnem sporočanju ter usklajenem delovanju glede na strategijo, cilje in vizijo.

Vodja, ki se zaveda kako pomembno je, da se zaposleni dobro počutijo, je vedno v pogonu, se spreminja, izboljšuje, nenehno uči in raste, si prizadeva za boljši tim, organizacijo in svet. Sledimo poslovni odličnosti in kakovosti »quality management«.

VSEBINA:

  • kaj je ciljno vodenje - namen, SMART tehnika, kazalniki in aktivnosti, interna strategija in organizacijska klima;
  • kako integrirati inovativnost skozi model CV in zagotavljati kompleksno ravnotežje razvoja – poslovni cilji, zaposleni in uporabnik »Development, User & Performance Management«
  • možnost vključitve nadgradnje kompetenc in veščin »skills for the future«
  • praktično skupinsko delo postavljanja ciljev in kazalnikov ter razvijanja dodane vrednosti;
  • pregled narejenega, nekaj kratkih, enostavnih in jasnih nasvetov za večjo agilnost, vprašanja in odgovori, zaključek.

CILJNA SKUPINA

Delavnica je namenjena vodjem (posamezni nivoji), kadrovskim strokovnjakom in ostalim zainteresiranim, ki delujejo v različnih sistemih.

STRATEŠKI CILJ

Ustvarjamo konkurenčno prednost s povezanim delovanjem celotne organizacije v smeri prihodnosti dela.

PRIJAVA

O IZVAJALKI

Pozitivna energija, strast, drznost in stalno iskanje novih rešitev za izboljšave, je tisto, kar pravi, da opredeljuje Vesno Križ Purič. Delo na področju agilnosti, razvoja organizacij in zaposlenih je vsekakor rezultat študija kadrovskega managementa, veliko pridobljenih raznovrstnih izkušenj z vodenjem v gospodarstvu in javni upravi ter pridobljenega znanja z usposabljanji tako doma kot v tujini. Izobraževanje in usposabljanje se pri Vesni prepleta skozi celotno kariero; kot organizatorka, usmerjevalka in predavateljica. Je ambasadorka inovativnosti v smislu opolnomočenja organizacij z znanji za ravnanje in razvoj zaposlenih, notranjo komunikacijo, pripravo in usklajevanje strategije delovanja, kakovost in poslovno odličnost, uvedbo agilnih metod iskanja rešitev. Deluje s prepričanjem in zavedanjem, da smo ljudje tisti, ki peljemo razvoj naprej (ali ne), rasti in čutiti moramo svoje poslanstvo, da smo lahko zadovoljni, srečni in delamo dobro. Zato je vodenje kompleksen sistem dejavnikov, katerega je potrebno obravnavati celostno. Verjame, da je stremljenje k prihodnosti dela ključ bodočega uspeha, za katerega pa že danes potrebujemo tudi nekaj inovativnosti.

NAPOVEDNIK OSTALIH DOGODKOV

Dogodek sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Contacts

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

All contacts
Na vrh strani