Delodajalci / Novice / 28 Aug 2023

Javna sredstva za sanacijo škode zaradi poplav in plazov v avgustu 2023

Delodajalcem, ki presegate kvoto zaposlenih invalidov, invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom se do 31. decembra 2023 omogoča poraba javnih sredstev (vodenih na kontu 96), tudi za sanacijo nastale škode zaradi poplav in plazov v avgustu 2023.

Vlada RS je sprejela nov sveženj ukrepov za pomoč prizadetim v poplavah, ki jih mora obravnavati in potrditi še Državni zbor. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je na poplave odzvalo hitro in z namenom, da skladno z našimi pristojnostmi, zagotovi pomoč vsem, ki jih je prizadela nedavna katastrofa.

Tako lahko delodajalci, ki presegate kvoto zaposlenih invalidov, invalidska podjetja in zaposlitveni centri koristite javna sredstva za nakup opreme, ki je bila poškodovana in nakup repromateriala do višine neamortizirane vrednosti, kot izhaja iz računovodskih evidenc, pred nastankom škode.

Delodajalci se v zvezi s poročanjem o porabi državnih pomoči lahko obrnete neposredno na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, ki definira in nadzira namen porabe sredstev.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani