Informacije javnega značaja

Vlada Republike Slovenije je z namenom zagotovljanja javnosti in odprtosti delovanja državnih organov, organov lokalnih skupnosti, javnih agencij, javnih skladov in drugih oseb javnega prava, nosilcev javnih pooblastil in izvajalcev javnih služb sprejela Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJS).

Zakon tako ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop do informacij javnega značaja, ki so na voljo pri zgoraj omenjenih organih. Način posredovanja informacij javnega značaja prosilcem in v svetovni splet, zaračunljivost stroškov takšnega posredovanja, ponovno uporabo informacij javnega značaja, ceno in druge pogoje takšne uporabe ter poročanje o zagotavljanju dostopa do informacij javnega značaja pa določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Informacija javnega značaja je tista, ki izvira z delovnega področja sklada, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je sklad izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb.

Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam. Prosilci, ki želijo pridobiti informacijo javnega značaja, lahko to storijo s pisno ali ustno zahtevo.

Pisna zahteva naj vsebuje osebno ime ali ime pravne osebe, navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca (pooblastilo), naslov ali naslov zastopnika oziroma pooblaščenca, elektronski naslov, če želite informacije prejeti v elektronski obliki. V zahtevi je treba opredeliti, s katero informacijo se želite seznaniti in na kakšen način (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).


Osebi, pristojni za posredovanje informacij javnega značaja:

Romana Preložnik

01 4341 588

romana.preloznik@sklad-kadri.si


Urška Ježovnik

01 4344 888

urska.jezovnik@sklad-kadri.si

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani