Zaključeni programi 2014–2020

V obdobju 2014–2020 smo z uspešno izvedbo 9 programov in s prispevkom več kot 100 milijonov evrov iz Evropskega socialnega sklada vključili v izobraževanja in usposabljanja preko 140.000 ljudi. Z izvajanjem programom skrbimo za razvoj kadrov od šolanja pa vse do upokojitve.

Programi, ki jih izvajamo, krepijo kompetence mladih za izboljšanje njihove praktične usposobljenosti in spodbujamo vlaganja v zaposlene v podjetjih ter tudi posameznike.

V obdobju 2014–2020 smo uspešno izvedli 9 programov, kjer smo vključili preko 140.000 ljudi in sicer:

 • 3.564 dijakov v program štipendije za deficitarne poklice,
 • 25.854 dijakov, vajencev in študentov v program praktičnega usposabljanja mladih,
 • 3.379 študentov, 467 pedagoških mentorjev, 423 strokovnih sodelavcev in 171 podpornega strokovnega osebja v program Študentski inovativni projekti za družbeno korist,
 • 4.243 študentov, 1130 pedagoških mentorjev oziroma koordinatorjev ter 810 predstavnikov gospodarstva ali družbenega okolja v program Po kreativni poti do znanja,
 • 1.796 posameznikov v program Neformalnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih,
 • 2.935 odraslih pri pridobivanju srednješolske izobrazbe,
 • 3.511 oseb vključenih v program SPIN, v usposabljanja s katerimi se prepreči izgubo zaposlitve,
 • skoraj 18.000 starejših zaposlenih je okrepilo in razvijalo kompetence v sklopu projekta ASI,
 • izučili smo 130 glasnikov in glasnic razvoja starejših zaposlenih,
 • 6.500 posameznikom smookrepili kompetence z udeležbo na usposabljanjih Kompetentne Slovenije,
 • okrepili kompetence skoraj 70.000 zaposlenih v 27 podprtih kompetenčnih centrih.

V sodelovanju z  Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo izvedli naslednje programe:

V sodelovanju z  Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport smo izvedli naslednje programe: 


V sodelovanju z   Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo:

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani