Sofinanciranje kadrovskih štipendij

Namen kadrovskih štipendij je povezovanje človeških virov in zaposlovalne sfere, kajti podjetja si lahko preko dolgoročnega kadrovskega načrtovanja zagotovijo razvoj ustreznih kadrov in na ta način spodbudijo razvoj podjetij.

Na podlagi Zakona o štipendiranju (Zštip-1) razpise za sofinanciranje kadrovskih štipendij objavlja sklad oziroma Regionalne razvoje agencije na svoji spletni strani, povzetek in povezavo na objavo tudi na portalu e-Uprava.

Regionalne razvojne agencije objavijo razpis za sofinanciranje z namenom vzpostavitve sistema spodbud za povezovanje izobraževanja in potreb na trgu dela, ki bodo odpravljale strukturna neskladja v zaposlovanju, izboljšala kvalifikacijsko strukturo človeških virov in povečevala zaposljivost v regiji.

Delodajalcem, ki niso vključeni v regionalne sheme, se je sofinanciranje kadrovskih štipendij stimuliralo preko sklada. Na ta način se je število štipendij povečalo, s spodbudami za delodajalce pa se bo ponovno uveljavilo kadrovsko štipendiranje kot osnovna oblika štipendiranja v skladu z zahtevami gospodarstva in trga dela.


Razpisi

Prikaži več rezultatov (7)

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani