Sofinanciranje šolnin odraslim (ZIP)

Javno povabilo za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja za šolska leta od 2007-2013 je bilo objavljeno 28.1.2011 na spletni strani sklada in v Uradnem listu RS št. 6/2011. Za celoten program je bilo namenjenih 8.551.283,46 EUR.

Program zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja (ZIP) je bil namenjen izboljšanju splošne izobraženosti odraslih in dvigu izobrazbene ravni državljanov RS v starosti od 25 do 64 let. S sofinanciranjem šolnin se je spodbujalo odrasle osebe k dokončanju programov formalnega izobraževanja do srednješolske ravni izobrazbe (do 5. stopnje izobrazbe) in s tem k dvigu njihovega izobrazbenega nivoja. Zaključena srednješolska raven izobrazbe posamezniku poveča zaposlitvene možnosti in prispeva k njegovi večji konkurenčnosti na trgu dela. Sklad je program ZIP zaključil na zadnji seji komisije z dne, 30. 9. 2013 in odobril vsa razpoložljiva sredstva. 

Na zaključni konferenci ZIP, 25. 9. 2013, so se odločevalci, izobraževalci ter udeleženci zbrali in delili svoje izkušnje.

V predstavitvi rezultatov je bilo izpostavljeno, da je več kot polovica posameznikov, ki so bili vključeni v ZIP so poudarili, da jim je program omogočil ponovno vključitev v izobraževanje, s tem pa so popravili odločitve o izobraževanju iz preteklosti, ki se mogoče niso izkazale za najbolj pravilne ter pridobili nova znanja in tako ohranili delovno mesto oz. pridobili novo.

Dodeljena sredstva za šolnine so se s prvotnih 6.923.610,00  EUR, povišala na 8.164.718,07 EUR, kar je omogočilo 5.781 posameznikom, da so pridobili višjo raven izobrazbe (56 % od vseh) ali pridobili nov poklic s prekvalifikacijo (44%).Podprtih je bilo 70% žensk, starost pa se med spoloma skoraj ni razlikovala in je bila v povprečju 35 let.

S programom je bilo sofinanciranih 118 različnih programom formalnega srednješolskega izobraževanja. Petina sofinanciranih šolnin je zapadlo na Osrednjeslovensko regijo, sledile so ji Podravska, Gorenjska in Savinjska regija.

ZIP je četrtini posameznikom omogočil vpis v naslednji letnik izobraževanja, tretjini dokončanje izobraževalnega programa. Polovica udeležencev pa je hitrejše zaključila celotno izobraževanje.

Zanimive so bile tudi izkušnje udeleženk, ki so predstavile kako je pridobivanje izobrazbe postal življenjski pa tudi družinski projekt, npr. ko mati in sin skupaj delata (vsak svojo) domačo nalogo. Vlagatelji so poleg nove izobrazbe, pridobili nov krog prijateljev, dodatno motivacijo in energijo za doseganje novih ciljev, kar je dodatno pripomoglo k osebnostni rasti ter izboljšanje samopodobe in položaja v družbi.

Zaključna misel dogodka je bila, da je sofinanciranje srednješolskega izobraževanja zelo koristna, saj je poleg dviga izobrazbene ravni posameznika in pridobitev novih znanj vključevala še vrsto drugih pozitivnih učinkov kot so mreženje in sodelovanje različnih institucij (sklad, ministrstvo, izobraževalne institucije, podjetja in posamezniki) ter krepitve računovodstva šol …

Sklad je za v okviru zaključevanja javnega povabila »ZIP 2013-2013« izvedel anketo s katero je ugotavljal rezultate razpisa neposredno pri vlagateljih oz. prejemnikih sredstev. Analizo ankete si lahko preberete tukaj.

 

Program »Sofinanciranje šolnin odraslim« je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani