Kontaktirajte nas

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Stranke prosimo, da v največji možni meri uporabijo telefonsko svetovanje, osebno svetovanje naj bo izjema in bo zaradi preprečevanja morebitnih okužb s COVID-19 potekalo po sistemu naročanja strank. Stranke naj za naročanje pokličejo na telefonsko številko 01 230 94 93 ali na elektronski naslov narocanje@sklad-kadri.si posredujejo osnovne kontaktne podatke in naj ne pozabijo pripisati telefonske številke. Svetovalec vas bo poklical in dogovorili se boste za prvi prosti termin za osebno svetovanje na sedežu sklada.

Uradne ure sklada se na dneve pred dela prostim dnevom končajo najkasneje do 12.00, poslovni čas sklada pa je na dneve pred dela prostim dnevom do 13.30.


Uradne ure

ponedeljek 09:00–12:00
torek ni uradnih ur
sreda 09:00–12:00 in 14:00–16:00
četrtek ni uradnih ur
petek 09:00–12:00

Poslovni čas

ponedeljek 09:00–14:30
torek 09:00–14:30
sreda 09:00–16:00
četrtek 09:00–14:30
petek 09:00–13:30

Kontaktni podatki oddelkov

Zoisove štipendije +386 1 43 45 897zoisi@sklad-kadri.si
Štipendije Ad futura za študijsko mobilnost +386 1 43 41 566ad-futura@sklad-kadri.si
Štipendije za deficitarne poklice +386 1 43 45 897deficitarne@sklad-kadri.si
Kadrovske štipendije (Izmenjevalnica in poročanje) +386 1 43 45 882kadrovske@sklad-kadri.si
Nadomestilo preživnine 080 14 14jpsklad@jps-rs.si
Izterjava preživnine iz tujine +386 1 47 20 975jpsklad@jps-rs.si
Pravice delavcev 080 11 21jpsklad@jps-rs.si
Zaposlovanje invalidov +386 1 23 09 483srsvzi-info@jps-rs.si
Kompetenčni center za razvoj kadrov (KOC) +386 1 43 45 873koc3@sklad-kadri.si
Po kreativni poti do znanja (PKP) +386 1 43 45 874pkp@sklad-kadri.si
Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela (PUD) +386 1 43 45 875pud@sklad-kadri.si
Dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc (DIR) +386 1 43 45 876dir@sklad-kadri.si
Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) +386 1 43 45 877sipk@sklad-kadri.si
Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI) +386 1 43 45 878asi@sklad-kadri.si  
Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN) +386 1 43 41 511spin@sklad-kadri.si

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani