Kontaktirajte nas

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Sklad je od 1. 6. 2020 za stranke ponovno odprt. Stranke vljudno naprošamo, da upoštevajo preventivne zaščitne ukrepe in če je le možno, uporabijo telefonsko svetovanje ali svoj obisk napovejo. Nošenje mask je v času obiska sklada obvezno.

Uradne ure sklada se na dneve pred dela prostim dnevom končajo najkasneje do 12.00, poslovni čas sklada pa je na dneve pred dela prostim dnevom do 13.30.


Uradne ure

ponedeljek 09:00–12:00
torek ni uradnih ur
sreda 09:00–12:00 in 14:00–16:00
četrtek ni uradnih ur
petek 09:00–12:00

Poslovni čas

ponedeljek 09:00–14:30
torek 09:00–14:30
sreda 09:00–16:00
četrtek 09:00–14:30
petek 09:00–13:30

Kontaktni podatki oddelkov

Zoisove štipendije +386 1 43 45 897zoisi@sklad-kadri.si
Štipendije Ad futura za študijsko mobilnost +386 1 43 41 566ad-futura@sklad-kadri.si
Štipendije za deficitarne poklice +386 1 43 45 897deficitarne@sklad-kadri.si
Kadrovske štipendije (Izmenjevalnica in poročanje) +386 1 43 45 882kadrovske@sklad-kadri.si
Nadomestilo preživnine 080 14 14jpsklad@jps-rs.si
Izterjava preživnine iz tujine +386 1 47 20 975jpsklad@jps-rs.si
Pravice delavcev 080 11 21jpsklad@jps-rs.si
Zaposlovanje invalidov +386 1 23 09 483srsvzi-info@jps-rs.si
Kompetenčni center za razvoj kadrov (KOC) +386 1 43 45 873koc3@sklad-kadri.si
Po kreativni poti do znanja (PKP) +386 1 43 45 874pkp@sklad-kadri.si
Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela (PUD) +386 1 43 45 875pud@sklad-kadri.si
Dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc (DIR) +386 1 43 45 876dir@sklad-kadri.si
Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) +386 1 43 45 877sipk@sklad-kadri.si
Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI) +386 1 43 45 878asi@sklad-kadri.si  
Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN) +386 1 43 41 527spin@sklad-kadri.si

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani