Pravne podlage

Pravne podlage za delovanje sklada poleg temeljnih zakonov in ustanovitvenega akta predstavljajo tudi drugi pomembni predpisi in podlage, strateški dokumenti in interni akti. Našteti so le temeljni predpisi, podrobno so predpisi našteti v letnem poročilu sklada ali vsakoletnem poslovno-finančnem načrtu.


Temeljni predpisi  
Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani