Izplačila sklada


Sklad zagotavlja izplačilo sredstev upravičencem iz naslova pravic delavcev, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi insolventnosti njihovega delodajalca ali izbrisa delodajalca iz sodnega registra. 

Prav tako upravičencem izplačuje nadomestila preživnin. 

Izplačuje tudi štipendije, in sicer se mesečne štipendije izplačujejo do 15. v mesecu, ostale pa kot je predvideno za posamezno štipendijo. 

Nadomestilo preživnine: 15. 10. 2020

Pravice delavcev: 30. 9. 2020

Mesečne štipendije: do 15. v mesecu

Štipendije za deficitarne poklice: 15. 9. 2020

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani