Komisije javnih razpisov


Na tem mestu sklad objavlja člane komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov, kot to narekuje Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (2. točka prvega odstavka 10. člena).


Sklepi o imenovanju članov razpisnih komisij po programih in razpisih:

Dvig izobrazbene ravni 2017–2022 (DIR)

Po kreativni poti do znanja (PKP)

2016–2017

2017–2020 

Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC)

2017–2018 (KOC 2.0)

2019–2022 (KOC 3.0)

Študentski in inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK)

2016–2018

2016–2020

Povezave sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela (PUD)

2015–2016 

2016–2017

2018–2022 

Neformalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih (NIUZ)

Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI)

2017

2019

2020

 2021

Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN)


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani