Spodbujanje zaposlovanja invalidov

Obrazci in vloge

V luči brezpapirnega poslovanja, časovne prilagoditve strankam in da bi omogočil tudi hiter in učinkovit vpogled v podatke, ki so zanje relevantni, je sklad uvedel elektronsko poslovanje, ki se izvaja preko sistema elektronskega poslovanja sklada - SVZI.net. 

Obrazci pa so prav tako namenjeni lažjemu uveljavljanju pravic. Objavljeni so obrazci za posamezne pravice in zahtevke po priznani pravici, katerih uveljavljanje ne poteka preko SVZI.net.


Obrazec za določitev pooblaščenca za posredovanje podatkov skladu:


Obrazec o spremembi podatkov pooblaščenca za posredovanje podatkov skladu:


Vloga za priznanje pravice do subvencije plače:


Vloga za priznanje pravice do prilagoditve delovnega mesta: 


Zahtevek za izplačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta: 


Vloga za priznanje pravice do plačila stroškov podpornih storitev: 


Zahtevek za izplačilo stroškov v podpornem zaposlovanju:


Poročilo o izvajanju podpornih storitev:

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani