Elektronsko poslovanje Svzi.net

Za aktiviranje dostopa nam morate poslati »Obrazec za določitev pooblaščenca za posredovanje podatkov na sklad«, ki ga najdete med obrazci. Originalni obrazec, ki mora biti izpolnjen v celoti, pošljete po klasični pošti na naslov sklada. Vaš izpolnjeni obrazec bomo obravnavali najpozneje v 30 dneh, ko bomo na elektronski naslov pooblaščenca poslali sporočilo o odobritvi uporabe.

Podatek o enolični oznaki preberete na računalniku, kjer je naloženo digitalno potrdilo osebe, ki bo pooblaščena za dostop do SVZI.net, in sicer tako, da greste na rubriko »Elektronsko poslovanje SVZI.net - Kako začeti – 2. Izpolnite obrazec za pooblastitev uporabnika« – s klikom na STRAN ZA PREVERJANJE.

Podjetje z »Obrazcem za določitev pooblaščenca za posredovanje podatkov na sklad« lahko pooblasti pooblaščenca znotraj svojega podjetja (pooblaščenec je zaposleni v podjetju), lahko pa pooblastite osebo, zaposleno v drugem podjetju (npr. računovodskem servisu), ki bo delala v vašem imenu. Pooblastite lahko več oseb, ki bodo imele dostop, kar je priporočljivo, v primeru odsotnosti in nadomeščanja. Vsekakor pa je smiselno, da večji delodajalci pooblastijo osebe tako iz kadrovskega kot tudi računovodskega področja.

Lahko je več možnih razlogov za tehnične težave. Do SVZI.net lahko dostopate samo preko Internet Explorerja in ne preko drugih brskalnikov kot so Edge, Google Chrome in Firefox.

Preverite, ali imate ustrezno nameščeno digitalno potrdilo in ali ga Internet Explorer prebere. V primeru, da se pojavi težava pri branju digitalnega potrdila, svetujemo ponovno namestitev le-tega oziroma ponovno namestitev Internet Explorerja. Če imate možnost, namestite digitalno potrdilo na drug računalnik in tako dostopate do SVZI.net z drugega računalnika.

Obrazcev za uveljavljanje vzpodbud v papirni obliki ne sprejemamo oziroma jih zavračamo, zato v primeru drugih težav svetujemo, da se takoj obrnete na nas po telefonu ali preko e-pošte in sklad obvestite o vrsti težave.

Sistem SVZI.net opozarja uporabnika 60 dni pred potekom digitalnega potrdila, da pridobi novo digitalno potrdilo in ga zamenja po postopku »Menjava digitalnega potrdila«. V kolikor ste zamudili z zamenjavo digitalnega potrdila pred potekom veljavnosti, morate na sklad poslati po klasični pošti Obrazec o spremembi podatkov za pooblaščenca za posredovanje podatkov. Obrazec bomo obravnavali v najkrajšem možnem času in vam tako omogočili ponoven dostop do SVZI.net.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani