Elektronsko poslovanje Svzi.net

Za aktiviranje dostopa nam morate poslati izpolnjen »Obrazec za določitev pooblaščenca za posredovanje podatkov«, ki ga najdete med obrazci. Originalni obrazec, ki mora biti izpolnjen v celoti, pošljete po klasični ali elektronski pošti na naslov sklada. Vaš izpolnjeni obrazec bomo obravnavali praviloma v 15, najpozneje pa v 30 dneh. Na elektronski naslov pooblaščenca bo poslano poročilo, da je postal uporabnik sistema SVZI.Net. 

Enako ravnate v primeru podaljšanja oziroma pridobitve novega digitalnega potrdila ter v primeru prenehanja pooblastila pooblaščencu (kar sporočate z obrazcem o spremembi podatkov pooblaščenca).

Podatek o enolični oznaki preberete na računalniku, kjer je naloženo digitalno potrdilo osebe, ki bo pooblaščena za dostop do SVZI.net, in sicer tako, da greste na rubriko »Elektronsko poslovanje SVZI.net - Kako začeti – 2. Izpolnite obrazec za pooblastitev uporabnika« – s klikom na STRAN ZA PREVERJANJE ali v samem brskalniku na »podrobnosti digitalnih potrdil«.

Podjetje z »Obrazcem za določitev pooblaščenca za posredovanje podatkov na sklad« lahko pooblasti pooblaščenca znotraj svojega podjetja (pooblaščenec je zaposleni v podjetju), lahko pa pooblasti osebo, zaposleno v drugem podjetju (npr. računovodskem servisu), ki bo delala v imenu podjetja. Pooblasti lahko več oseb, ki bodo imele dostop, kar je priporočljivo v primeru odsotnosti in nadomeščanja. Vsekakor pa je smiselno, da večji delodajalci pooblastijo osebe tako s kadrovskega kot tudi z računovodskega področja.

Lahko je več možnih razlogov za tehnične težave. Do SVZI.net lahko dostopate preko različnih brskalnikov.

Preverite, ali imate ustrezno nameščeno digitalno potrdilo in ali ga brskalnik, preko katerega dostopate, prebere. V primeru, da se pojavi težava pri branju digitalnega potrdila, svetujemo ponovno namestitev le-tega. Če imate možnost, namestite digitalno potrdilo na drug računalnik in tako dostopate do SVZI.net z drugega računalnika.

Obrazcev za uveljavljanje vzpodbud v papirni obliki ne sprejemamo oziroma jih zavračamo, zato v primeru drugih težav svetujemo, da se takoj obrnete na nas po telefonu ali preko e-pošte in sklad obvestite o vrsti težave.

Sistem SVZI.net opozarja uporabnika 60 dni pred potekom digitalnega potrdila, da pridobi novo digitalno potrdilo, po pridobitvi ga namesti na računalnik, in ga zamenja z opcijo »Menjava digitalnega potrdila«. Svetujemo pa, da v primeru samonamestitve novega digitalnega potrdila (po postopku Menjava digitalnega potrdila) preverite delovanje tega tako, da se prijavite na portal SVZI.net in pregledate dostopnost do posameznih vzpodbud. V kolikor zaznate težave, kontaktirajte sklad, obrazec o spremembi podatkov pooblaščenca zaradi zamenjave digitalnega potrdila/podaljšanja njegove veljavnosti dostavite skladu.

V kolikor ste zamudili z zamenjavo digitalnega potrdila pred potekom veljavnosti, morate na sklad poslati po klasični ali elektronski pošti Obrazec o spremembi podatkov pooblaščenca za posredovanje podatkov. Obrazec bomo obravnavali v najkrajšem možnem času in vam tako omogočili ponovni dostop do SVZI.net.


Novice

Nedostopnost sistema SVZINet.si med 4. in 5. marcem 2022

Obveščamo vas, da bo od petka, 4. 3. 2022, od 15. ure do sobote, 5. 3. 2022, do predvidoma 20. ure sistem SVZINet nedostopen zaradi migracije sistema. Elektronsko posl ...

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani