Razvoj kadrov

Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI)

Namen programa je podaljševanje delovne aktivnosti starejših zaposlenih s krepitvijo njihovih kompetenc, odprava stereotipov o starejših zaposlenih in opolnomočenje delodajalcev za upravljanje s starajočo se delovno silo.

Več o programu ASI

Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC)

Kompetenčni centri za razvoj kadrov povezujejo slovenska podjetja v partnerstva prek katerega podjetja razvijajo kompetence svojih zaposlenih glede na potrebe v podjetju. Podjetja lahko pridobijo sredstva za izvajanje usposabljanj, posamezniki pa se lahko udeležujejo brezplačnih delavnic v okviru Kompetentne Slovenije.

Več o programu KOC

Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN)

Program spodbuja vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela. Z nudenjem celovite podpore - v obliki informiranja, motiviranja, kariernega svetovanja, različnih usposabljanj in izobraževanj - je osebam omogočen lažji prehod na nova delovna mesta ali v novo zaposlitev.

Več o programu SPIN

Po kreativni poti do znanja (PKP)


Poleg formalne izobrazbe so za mlade pri iskanju prve zaposlitve pomembne praktične izkušnje in veščine, ki jih lahko pridobijo v okviru programa PKP. Program omogoča povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela in tako daje študentom možnost za pridobitev praktičnih izkušenj.

Več o programu PKP

Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK)

Program študentom omogoča, da pridobijo praktične izkušnje že v času študija, pri čemer pod vodstvom mentorjev iščejo inovativne rešitve za izzive neprofitnega sektorja v lokalnem in regionalnem okolju.

Več o programu ŠIPK

Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela (PUD)

Program dijakom in višješolskim študentom omogoča, da pridobijo praktična znanja in spretnosti pri delodajalcu v času izobraževanja. S tem se mladi uvajajo v delovni proces ter pridobivajo izkušnje in kompetence, ki jim pomagajo k uspešnejšemu vstopu na trg dela.

Več o programu PUD

Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc (DIR)

Program s sofinanciranjem šolnin spodbuja odrasle osebe k dokončanju programov formalnega izobraževanja, da pridobijo nov poklic, znanje, kompetence in s tem izboljšajo svoj položaj na trgu dela.

Več o programu DIR

O razvoju kadrov in portalu ISS

Sklad s pomočjo evropskih sredstev uspešno izvaja programe za razvoj kadrov že od 2007 dalje. Na tej strani najdete tudi navodila za portal ISS. 

Več o razvoju kadrov in portalu ISS

Izkušnje naših uporabnikov

Sredstva bomo koristno uporabili za dodatna strokovna in druga izobraževanja z namenom, da bodo naši starejši zaposleni še bolj zavzeti, usposobljeni in predvsem zadovoljni s svojim delom. Prepričani smo, da bo to vodilo k daljši delovni aktivnosti.

mag. Leon Lozar, direktor Aquasyststems d.o.o.

Sodelovanje na projektu Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile

Dolgoročni strateški cilj podjetja Adria Dom je postati najboljši zaposlovalec v regiji z visokim odstotkom zavzetih zaposlenih. Zato v podjetju ustvarjamo organizacijsko kulturo, ki spodbuja nenehen razvoj kompetenc in usposobljenosti zaposlenih ter umeščanje pravih ljudi na prava delovna mesta. Preko izdelave osebnih kariernih načrtov v podjetju spodbujamo izobraževalni, karierni in osebni razvoj zaposlenih in zavedanje o lastni odgovornosti zanje. 

Marta Kelvišar

Sodelovanje na programu Kompetenčni centri za razvoj kadrov

Med delom v projektu PKP Beka sem dobila še dodatno potrdilo, da je sodelovanje med posamezniki, ki se ukvarjajo s povsem različnimi stvarmi, nujno potrebno, če želimo dobre rezultate. To se je pokazalo tudi pri našem končnem izdelku, pri katerem smo posamezniki s povsem različnih fakultet prispevali svoj delček h končni celoti in pripomogli k temu, da je bil naš izdelek dober in tudi uporaben. 

Vanessa Mramor

Študentka na programu Po kreativni poti do znanja

Pridobite povrnjeno šolnino

Če ste zaključili srednješolsko izobraževanje, se lahko prijavite na razpis za povračilo šolnin za izobraževanje do največ V. stopnje. Rok za prijavo je do porabe sredstev oziroma do 3. 10. 2022.

Več o tem

Pridobite povrnjeno šolnino
Obveščanje o delavnicah

Obveščanje o delavnicah

Ne zamudite brezplačnih delavnic s področja razvoja kadrov. Vabila in druge informacije boste prejeli na vaš e-naslov.

Prijavite se na obvestila!


Novice

Z e-usposabljanjem do učinkovitega ekipnega dela od doma

V sklopu Kompetentne Slovenije smo 3. in 4. junija 2020 izvedli e-usposabljanje »Opolnomočenje zaposlenih pri delu na daljavo«, kjer so se udeleženci seznanili s tehnikami dela in motiviranja ekip na daljavo....

Objavljene spremembe razpisa za sofinanciranje šolnin (235. JR)

V Uradnem listu RS št. 85/2020, z dne 12. 6. 2020, je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavil spremembe javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni....

Objavljen nov razpis PUD za šolsko/študijsko leto 2019/2020

Sklad je 12. 6. 2020 objavil javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oz. študijskem letu 2019/2020. Informativni delavnici za zbornice in šole bosta izvedeni 17. 6. 2020....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani