Zaposleni / Delodajalci / Novice / 05 Dec 2022

Več kot 25.000 mladim omogočili praktično usposabljanje med šolanjem

S 30. novembrom 2022 smo uspešno zaključili program Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela (PUD), ki sta ga sofinancirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. S programom smo povezovali šolstvo in gospodarstvo na področju praktičnega usposabljanja mladih preko mehanizma spodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za dijake, vajence in študente višjega strokovnega izobraževanja. V obdobju 2016-2022 je bilo v program vključenih 25.854 dijakov, vajencev in študentov.

Program PUD je bil namenjen zagotavljanju boljše usklajenosti in povezanosti sistema poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela. Srednje poklicnim in višjim strokovnim šolam je omogočil uvedbo izobraževalnih programov, ki so bili bolj prilagojeni potrebam trga dela. Zagotavljal je lažji in hitrejši prehod mladih iz izobraževanja na trg dela, delodajalcem pa dal priložnost spoznati bodoči kader. Z izvajanjem praktičnega usposabljanja v šolah se je krepilo sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev v izobraževalnem procesu.

Sklad je program izvajal z objavo javnih razpisov. S tem je spodbujal vključevanje delodajalcev v izvajanje praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za:

  • dijake, ki imajo sklenjene učne pogodbe,
  • vajence, ki imajo sklenjene pogodbe o vajeništvu ter
  • praktičnega izobraževanja za študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju.

Sklad je delodajalcem na osmih javnih razpisih izplačal preko 25 milijonov EUR. 7.440 različnih delodajalcev. je prejelo izplačila za izvajanje delovne prakse 18.000 dijakov (od tega 589 vajencev) in 7.800 študentov.

Število vključenih mladih v program PUD v obdobju 2016-2022:

Oznake vrstic

Šola

Zbornica

(vajenci)

Skupaj

3-letni program (SPI)

17.470

589

18.059

višja šola (VSŠ)

7.795


7.795

Skupaj

25.265

589

25.854


Program PUD sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani