Medijsko središče

Logotipi


Za pridobitev soglasja za uporabo logotipov sklada nam pišite na soj@sklad-kadri.si. Logotipe vam bomo poslali oblikah, primernih za objavo.


Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije


Osnovna izvedbaMonokromatska izvedbaLogotip programa Ad futuraLogotip programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI)

Logotip programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC 3.0)

Logotip programa Dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc (DIR)

Logotip svetovalnega centra EducationUSA

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani