Medijsko središče

Logotipi

Sklad uporablja več logotipov, vendar je za njihovo uporabo potrebna predhodna pisna privolitev sklada. Za pridobitev soglasja nam pišite na soj@sklad-kadri.si z opredelitvijo, s kakšnim namenom želite logotip uporabiti. Logotipe vam bomo poslali v oblikah, primernih za objavo.

Logotip sklada se sme uporabljati na dokumentih, promocijskem gradivu ali na spletnih straneh izključno za predstavitev dejavnosti, ki jih izvaja sklad, ali za posamezne projekte/dogodke, ki jih izvaja v morebitnem sodelovanju z drugimi institucijami. K uporabi logotipov so zavezani prejemniki sredstev na razpisih in povabilih. Ob uporabi logotipa sklada mora biti vloga sklada vedno jasno navedena (predstavitev dejavnosti/ razpisa/ programa/ partnerskega sodelovanja …).

Uporaba logotipa ni dovoljena za promocijske in druge (tržne) namene zunanjih izvajalcev ali ponudnikov storitev. Za logotipe, objavljene brez soglasja in brez navedbe jasne vloge sklada ali mimo pogojev za objavo, lahko sklad zahteva takojšen umik.


Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije


Osnovna izvedbaMonokromatska izvedbaLogotip programa Ad futuraLogotip programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI)

Logotip programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC 3.0)

Logotip programa Dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc (DIR)

Logotip svetovalnega centra EducationUSA

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani