Kontaktirajte nas

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Na podlagi veljavnega vladnega odloka v zvezi s preprečevanjem širjenja okužb stranke obveščamo, da je možno dostopati do sklada izključno po prehodnem telefonskem naročanju in samo v terminu, ki je stranki določen za prihod na sklad. Vstop v prostore sklada je možen le ob izpolnjevanju vseh veljavnih ukrepov, med drugim tudi pogoja PCT in ustrezni identifikaciji. Strankam svetujemo, da uporabijo telefonsko svetovanje zaradi preprečevanja širjenja morebitnih okužb s COVID-19. Za osebno svetovanje se je treba predhodno naročiti s klicem na 01 230 94 93 ali prek e-pošte narocanje@sklad-kadri.si.

Uradne ure sklada se na dneve pred dela prostim dnevom končajo najkasneje do 12.00, poslovni čas sklada pa je na dneve pred dela prostim dnevom do 13.30.


Uradne ure

ponedeljek 09:00–12:00
torek ni uradnih ur
sreda 09:00–12:00 in 14:00–16:00
četrtek ni uradnih ur
petek 09:00–12:00

Poslovni čas

ponedeljek 09:00–14:30
torek 09:00–14:30
sreda 09:00–16:00
četrtek 09:00–14:30
petek 09:00–13:30

Kontaktni podatki oddelkov

Zoisove štipendije +386 1 43 45 897zoisi@sklad-kadri.si
Štipendije Ad futura za študijsko mobilnost +386 1 43 41 566ad-futura@sklad-kadri.si
Štipendije za deficitarne poklice +386 1 43 45 897deficitarne@sklad-kadri.si
Kadrovske štipendije (Izmenjevalnica in poročanje) +386 1 43 45 882kadrovske@sklad-kadri.si
Nadomestilo preživnine 080 14 14jpsklad@jps-rs.si
Izterjava preživnine iz tujine +386 1 47 20 975jpsklad@jps-rs.si
Pravice delavcev 080 11 21jpsklad@jps-rs.si
Zaposlovanje invalidov Vzpodbude:

01 2309 480 01 2309 483 srsvzi-info@jps-rs.si

Izterjava:

01 2309 486 svzi-izterjava@jps-rs.si

Finance: 

01 2309 497 01 4720 988 svzi-fin@jps-rs.si

Kompetenčni center za razvoj kadrov (KOC) +386 1 43 45 873koc3@sklad-kadri.si
Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela (PUD) +386 1 43 45 875pud@sklad-kadri.si
Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI) +386 1 43 45 878asi@sklad-kadri.si  
Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN) +386 1 43 41 511spin@sklad-kadri.si

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani