Zoisova štipendija

Zoisova štipendija je namenjena dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.


Interventni ukrepi pri uveljavljanju izjemnih dosežkov tudi za  šolsko/študijsko leto 2021/2022

Tudi v šolskem/študijskem letu 2021/2022 se upoštevajo določila Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je začel veljati 24. 10. 2020. Vlagatelji bodo lahko ob prehodu med ravnmi izobraževanja v šolskem/študijskem letu 2021/2022 uveljavljali izjemni dosežek, ki so ga dosegli v šolskem/študijskem letu 2018/2019 in v šolskem/študijskem letu 2020/2021 (80. člen zakona). Upoštevajo pa se znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstveni prispevki v strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku, objavljeni v šolskem/študijskih letih 2019/2020 in tudi v 2020/2021. Vlagatelj vloge za dodelitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v šolskem/študijskem letu 2021/2022 lahko uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v času izobraževanja na ravni izobraževanja, za katero uveljavlja Zoisovo štipendijo.

Zoisove štipendije se dodelijo najuspešnejšim vlagateljem vlog, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje: 

 • izkazujejo vsaj en ustrezen izjemni dosežek, 
 • dosegajo zahtevan šolski oziroma študijski uspeh, 
 • izpolnjujejo tudi ostale zahtevane pogoje in 
 • prehajajo na višjo raven izobraževanja, na kateri Zoisove štipendije še niso prejemali. 


Objava razpisa

Sklad vsako leto najpozneje do konca junija objavi javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij.

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2021/2022


Višina štipendije*


Višina štipendije: Možna dodatka:
za dijake

 • 120 EUR  mesečno (**122,88 EUR)
 • 240 EUR mesečno za tujino (**245,76)

 • za bivanje: 80 EUR (**81,92 EUR)
 • za štipendiste s posebnimi potrebami: 50 EUR (**51,20 EUR)
za študente

 • 140 EUR mesečno (**143,36 EUR)
 • 280 EUR mesečno za tujino (**286,72 EUR)
 • za bivanje: 80 EUR (**81,92 EUR)
 • za štipendiste s posebnimi potrebami: 50 EUR (**51,20 EUR)

*Višina Zoisove štipendije se usklajuje na način in v roku, ki velja za transferje v skladu z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

** Višina Zoisove štipendije v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 in 2020/2021.


Združljivost z drugimi štipendijami

Zoisova štipendija ni združljiva z državno štipendijo, s štipendijo Ad futura, niti s štipendijo za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Hkrati s Zoisovo štipendijo se lahko prejema kadrovsko štipendijo (razen, če ta tega ne dovoljuje), štipendijo za deficitarne poklice in tudi štipendijo Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja. 

ZAKONODAJA, ki se uporablja za vse Zoisove štipendije, podeljene od vključno šolskega/študijskega leta 2014/2015 dalje:


Izjemni dosežki se v šolskem/študijskem letu 2021/2022 uveljavljajo po:


Za šolsko/študijsko leto 2020/2021 pa je veljal:Novice

Objavljen je javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2021/2022 ter vloga in javni poziv za nadaljnje prejemanje štipendije

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v ponedeljek, 28. junija 2021, na spletni strani objavil javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2021/2022. Prav tako je objavil vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za obstoječe štipendiste. Objavil pa je tudi javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za študente, ki štipendijo prejemajo še po starem zakonu o štipendiranju (ZŠtip), torej tistim, ki so štipendijo pridobili do vključno študijskega leta 2013/2014....

Osebno svetovanje je možno le po vnaprejšnjem naročanju

Sklad je za stranke ponovno odprt. Prosimo vas, da v največji možni meri uporabite telefonsko svetovanje, osebno svetovanje naj bo izjema....

Znani rezultati za dodelitev Zoisove štipendije za študente

Znani so rezultati za dodelitev Zoisove štipendije za študente višjih letnikov višješolskega ali dodiplomskega študija in študente magistrskega študija....

Znani rezultati za dodelitev Zoisove štipendije za dijake 1. letnikov

Za dodelitev Zoisove štipendije so morali vlagatelji v tej skupini izkazati izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev. Štipendija bo dodeljena vlagateljem, ki so dosegli ...

Obvestilo strankam: osebno svetovanje le v nujnih primerih in ob predhodnem naročanju

Spoštovani, glede na razglašeno epidemijo in v skladu z usmeritvami pristojnih institucij pri preprečevanju širjenja virusa Covid-19 stranke sklada vljudno naprošamo, ...

Obvestilo strankam - osebno svetovanje le po vnaprejšnjem naročanju

Stranke prosimo, da v največji možni meri uporabijo telefonsko svetovanje, osebno svetovanje naj bo izjema in bo zaradi preprečevanja morebitnih okužb s COVID-19 potekalo ...

Roki za oddajo štipendij

Za vas smo pripravili kratek pregled štipendij, ki jih podeljujemo na skladu, ter roke za prijavo....

Objavljena sta javni razpis in javni poziv za Zoisove štipendije za leto 2020/2021

Sklad je v petek, 26. 6. 2020, na spletni strani objavil javni razpis za novo dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2020/2021 in javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po starem zakonu ZŠtip za leto 2020/2021. Objavil je tudi obvestilo za štipendiste, ki uveljavljajo nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip-1 (ti vlogo oddajo še pred iztekom šolskega oziroma študijskega leta)....

Od danes veljajo nekateri interventni ukrepi tudi na področju štipendiranja in invalidskega varstva

Danes, 1. junija 2020, je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki prinaša nekatere spremembe tudi na področju štipendiranja in invalidskega varstva, torej na področjih, ki sodita pod okrilje Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije....

Začasni ukrepi v zvezi s sodnimi in upravnimi zadevami

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije obvešča stranke, da skladno s sprejetim Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, u ...

Obvestilo o izplačilih sklada

Obveščamo vas, da bodo izplačila sklada potekala nemoteno. Mesečne štipendije sklad izplačuje do 15. v mesecu, ostale pa kot je predvideno, nadomestila preživnin bodo izp ...

O priložnostih za prihodnost mladih na Informativi 2020

V petek, 24., in v soboto, 25. januarja, smo na Informativi mladim predstavljali številne možnosti, ki jih finančno podpira Evropski socialni sklad. To vključuje poklice in kompetence prihodnosti, možnosti pridobitve različnih štipendij ali praktičnih izkušenj v izobraževanju, aktivno državljanstvo, vajeništvo, sodelovanje študentov in podjetnikov in druge programe ter projekte. Veliko teh na Informativi sicer predstavljajo druge institucije, ki programe izvajajo (univerze, šole, zavodi ipd.)....

Sklad obiskala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

V torek, 14. januarja 2020, je sklad obiskala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer. Ministrstvo je namreč pristojno za področje delovanje sklada, poleg tega sklad z MDDSZ sodeluje v okviru programov Kompetenčni centri za razvoj kadrov, Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile in Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela....

Od 1. julija 2019 višje Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice in štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji objavilo sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2019....

Na Informativi 2019 so mladi izvedeli, kakšne so njihove možnosti štipendiranja, kako lahko pridobijo praktične izkušnje v procesu izobraževanja in kakšni bodo poklici prihodnosti

V petek in soboto, 25. in 26. januarja 2019, je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal sejem izobraževanja in poklicev Informativa, mladi so izvedeli tudi, kašne možnosti jim ponujajo programi, ki jih sofinancira Evropski socialni sklad. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je mladim predstavil možnosti štipendiranja, pridobivanja praktičnih izkušenj v procesu izobraževanja in poklice prihodnosti....

Prikaži več rezultatov (12)

Razpisi

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2021/2022
 • Rok za prijavo za dijake je potekel 17. 9. 2021
 • Rok za prijavo za študente je potekel 8. 10. 2021
Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021
 • Rok za prijavo za dijake je potekel 7. 9. 2020
 • Rok za prijavo za študente je potekel 7. 10. 2020

Prikaži več rezultatov (7)

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani