Štipendije tujih ustanov


Štipendijo je mogoče pridobiti tudi na nekaterih tujih ustanovah, pri čemer najbolj zanesljive informacije o namenu, pogojih in višini štipendiranja dobite na ustanovi, ki podeljuje štipendije. 

Nekatere možnosti so:

  • Štipendije izobraževalnih ustanov v tujini in z njimi povezanih raziskovalnih inštitutov

Informacije o teh štipendijah najdete na spletnih straneh izobraževalnih ustanov, v iskalnikih študijskih programov ali na portalih, kot je npr. portal štipendij v Evropi.

  • Štipendije tujih vlad

Informacije o teh štipendijah najdete na spletnih straneh tujih predstavništev v Republiki Sloveniji. Seznam tujih predstavništev je dostopen na spletni strani uradnega slovenskega turističnega informacijskega portala.

  • Štipendije drugih javnih ustanov 

Tovrstne ustanove, ki nudijo štipendije, so npr. SAAS na Škotskem, DAAD v Nemčiji in druge. Informacije praviloma najdete na spletnih straneh, kjer so vam na voljo osnovne informacije o samem študiju v državi, v kateri želite študirati.

  • Štipendije nevladnih oziroma nepridobitnih organizacij

             - Fundacija Rochus in Beatrice Mummert 

Štipendije so namenjene novim generacijam bodočih vrhunskih menedžerjev iz držav srednje in jugovzhodne Evrope na področju ekonomije, inženirskih, naravoslovnih in turističnih ved. Štipendije se podeljujejo za 2,5-letni magistrski študij na univerzi v Kölnu, Nemški visoki šoli za šport ali na Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule (RWTH) v Aachnu. Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na spletni strani fundacije.

           - Fundacija Bogliasco 

Štipendije so namenjene nadarjenim umetnikom in znanstvenikom ne glede na državljanstvo, starost, raso, spol ali vero, ki delajo na projektih s področja arheologije, arhitekture, antičnih študij, plesa, filma ali videoprodukcije, zgodovine, krajinske arhitekture, književnosti, glasbe, filozofije, gledališča ali vizualne umetnosti. Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na spletni strani fundacije.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani