Projektna gostovanja na slovenskih visokošolskih zavodih

Namen javnega razpisa je spodbujati povezovanje slovenskih doktorjev znanosti, ki delujejo v tujini, in njihovih matičnih organizacij s slovenskimi visokošolskimi zavodi. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pedagoškega in/ali raziskovalnega gostovanja slovenskih strokovnjakov z doktoratom znanosti, ki že dlje časa delujejo v tujini, na slovenskih visokošolskih zavodih, za eno do dvanajstmesečno pedagoško in/ali raziskovalno gostovanje v Republiki Sloveniji.

Prijavitelj

Visokošolska izobraževalna ustanova v Republiki Sloveniji ali raziskovalna ali gospodarska organizacija.

Višina sofinanciranja

Izbrani prijavitelj prejme sofinanciranje v višini določeni z javnim razpisom (5.400 EUR mesečno za neposredne stroške gostujočega strokovnjaka). 

Trajanje sofinanciranja

Do 12 mesecev gostovanja.

Obveznosti

Izvedba pedagoškega in/ali raziskovalnega gostovanja v dogovorjenem obsegu in trajanju in predložitev vsebinskega in finančnega poročila o opravljenem pedagoškem in/ali raziskovalnem gostovanju.


Novice

Povečanje sredstev za sofinanciranje gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih

Sklad je 25.7.2019 objavil 278. javni razpis za sofinanciranje gostovanj slovenskih doktorjev znanosti, ki delujejo v tujini, na slovenskih visokošolskih zavodih. Zaradi povečanega interesa za prijavo kandidatov v drugem prijavnem roku (1.1.2020 – 30.4.2020) se sredstva za namen predmetnega javnega razpisa povečajo za 197.000,00 EUR in tako za leto 2020 skupaj znašajo 847.000,00 EUR....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani