Študijski oziroma znanstveni obisk študentov v tujini

Namen štipendije je spodbujanje  raziskovalnega sodelovanja študentov, vpisanih na slovenske visokošolske zavode, z izobraževalnimi ustanovami in raziskovalnimi organizacijami v tujini, kjer delujejo slovenski visokošolski učitelji in raziskovalci. Sredstva so namenjena  študentom 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na 3 do največ 10 tedenski študijski obisk v tujino, in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Republiki Sloveniji. 

Prijavitelj

Študenti 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na  študijski obisk v tujino.

Višina sofinanciranja

Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega oz. znanstvenega obiska, in sicer:

  • za stroške nastanitve, prehrane in druge neposredne stroške v času obiska in
  • za potne stroške od prebivališča v Republiki Sloveniji do kraja, v katerem poteka obisk.

Višina je določena z javnim razpisom.

Obveznosti

Obisk, izveden pri slovenskih visokošolskih učiteljih in raziskovalcih, ki delujejo v tujini in so navedeni na seznamu slovenskih visokošolskih učiteljev ali raziskovalcev, in predložitev vsebinskega poročila o obisku.


Novice

Sredstva za sofinanciranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (277. javni razpis) so porabljena

Sredstva za 277. javni razpis za sofinanciranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini, ki ga je sklad objavil, 25. 7. 2019, so porabljena....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani