20 let Ad future

Mednarodna mobilnost za izobraževanje skozi 20 zgodb

Sklad je leta 2021 obeležil 20-letnico delovanja Ad future, programa za spodbujanje mednarodne mobilnosti za namen izobraževanja. V tem času je bilo podeljenih več kot 15 tisoč štipendij, za katerimi se skriva ravno toliko zgodb. Za vas smo izbrali 20 zgodb za 20 let. 

Študenti z izkušnjo mobilnosti v tujini izstopajo na trgu dela, saj v tujini okrepijo znanje enega ali celo več jezikov, poleg tega pa se v času mobilnosti tudi osebnostno "kalijo". Pri selitvi v tujino in integraciji v novo okolje se srečujejo z drugačno kulturo in navadami in nemalokrat naletijo na povsem nepričakovane težave in izzive. Obvladovanje teh situacij prispeva k njihovi prožnosti in ustvarjalnosti pri iskanju rešitev ter posledično k samostojnosti pri sprejemanju odločitev ter zrelosti. Poleg tega pridobijo tudi medkulturne kompetence, komunikacijske spretnosti, izjemno socialno mrežo in mnoge druge izkušnje. Ob tem velja omeniti tudi specifična področja oziroma smeri študija, ki v Sloveniji niso na voljo, v tujini pa.Izobraževanje v tujini tako omogoča mladim, da se v Slovenijo vrnejo s povsem novimi znanji in izkušnjami, ki bodo povečale njihovo zaposljivost in s katerimi bodo lahko pomembno prispevali h gospodarskemu in tehnološkemu razvoju Republike Slovenije.

Od Ad futurinih programov se največ štipendij posameznim upravičencem dodeli prav za program štipendiranja študija v tujini in za študijske obiske dijakov in študentov v tujini.

20 zgodb za 20 let

Na spletni strani sklada in družbenih omrežjih tedensko objavljamo kratke zgodbe, navdihujoče izkušnje, ki jih pripovedujejo sedanji in nekdanji Ad futurini štipendisti. Iskreno se jim zahvaljujemo za lep odziv in sodelovanje pri pripravi kratkih video zgodb, v katerih delijo svoje izkušnje in pogled na študij v tujini. Ogledate si jih lahko tukaj ali s klikom na posamezno zgodbo.O Ad futuri

Kot samostojna javna ustanova je bila 31. julija 2001 ustanovljena Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad. Konec leta 2006 se je preoblikovala v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, od leta 2017 pa se program Ad futura izvaja v okviru Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Štipendijski programi so se skozi čas razvijali in spreminjali in tako se danes Ad futura štipendije dodeljujejo za:

Izobraževanje Slovencev v tujini:

  • za študij v tujini, kjer se štipendija dodeli za dodiplomski ali podiplomski študij na izobraževalnih ustanovah v tujini za študijska področja, opredeljena v javnem razpisu.

Izobraževanje tujcev v Sloveniji: 

Študijske obiske v tujini:

Tekmovanje iz znanja ali raziskovanja v tujini:


Sofinanciranje znanstvenoraziskovalne mobilnosti:

Spodbujanje študijske mobilnosti je namreč pomembna sestavina internacionalizacije visokega šolstva, ki na različne načine prispeva k večji konkurenčnosti in zaposljivosti mladih.

Študij v tujini

Za študij v tujini je praviloma za dodiplomski in enovit magistrski študij namenjen manjši del sredstev razpisa, smeri študija pa so na dodiplomski stopnji omejene na naravoslovne in tehniške programe (naravoslovje, matematika in računalništvo, tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo, zdravstvena nega in oskrba, zdravstvena tehnologija, terapija in rehabilitacija, farmacija in lekarništvo ter varstvo okolja). Na podiplomski stopnji je štipendijo možno pridobiti tudi za druga področja. Letno dodelimo v povprečju okoli 90 štipendij za študij v tujini, od tega približno 20 štipendij za dodiplomski in 70 štipendij za podiplomski študij. Pri izbiri države študija se je daleč največ študentov tako na dodiplomski in podiplomski ravni v preteklosti odločalo za študij v Združenem kraljestvu, na Nizozemskem in v Nemčiji.

Študijski obiski v tujini

Največ štipendij za študijske obiske v tujini je dodeljenih za študijske obiske na 2. bolonjski stopnji, sledijo študentje 1. bolonjske stopnje, dijaki predstavljajo med 5 in 10 odstotkov vseh prejemnikov. Javni razpis ni omejen na področja izobraževanja, med prejemniki štipendij pa prevladujejo študentje na področjih naravoslovja, tehnike in medicine, med družboslovci izstopajo ekonomisti, zanemarljiv odstotek je prejemnikov s področja kulture in umetnosti. Letno se v povprečju dodeli od 300 do 400 štipendij, odvisno tudi od vrednosti razpisa, na odločanje mladih za študijske obiske v tujini pa vplivajo tudi trenutne epidemiološke razmere. Med državami so v preteklosti prevladovali obiski v ZDA, Gambiji, Avstraliji, Japonski in Južni Koreji. Zaradi trenutnih epidemioloških razmer pa se vlagatelji zadnji dve leti bolj ali manj odločajo za študijske obiske po Evropi.


Tekmovanja iz znanja in raziskovanja

Štipendije so namenjene tistim, ki želijo pridobiti štipendijo za kritje stroškov udeležbe dijakov in študentov ter njihovih mentorjev na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja v tujini. Tekmovalci velikokrat posežejo po najvišjih mestih, kot na primer ekipa 17 študentov ljubljanske Fakultete za strojništvo, ki je aprila 20219 na tekmovanju Design/Build/Fly (DBF) v Združenih državah Amerike, kjer je sodelovalo več kot sto svetovno priznanih univerz, prepričljivo zmagala v letenju daljinsko vodenega brezpilotnega letala.

Sofinanciranje znanstvenoraziskovalne mobilnosti

Programi so namenjeni sofinanciranju znanstvenoraziskovalne mobilnosti oziroma usposabljanju raziskovalcev v tujini ter tudi za znanstveno raziskovanje tujcev v Sloveniji.

Dodeljene štipendije pa niso zgolj statistika, za vsako od njih stoji osebna zgodba posameznikov z izkušnjo študija in življenja v tujini, študijskega obiska, tekmovanja … Do konca leta bomo na spletni strani sklada in družbenih omrežjih nanizali 20 navdihujočih zgodb, ki jih ob 20-letnici Ad future, programa za spodbujanja mednarodne mobilnosti za izobraževanje, pripovedujejo sedanji in nekdanji Ad futurini štipendisti. 

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani