Za udeležbo slovenskega dijaka na Benjamin Franklin - mednarodnem poletnem institutu

Štipendija se dodeli dijaku, ki je sprejet na Benjamin Franklin – poletno šolo v ZDA. Gre za 3-4 tedensko poletno šolo, namenjeno mladim, ki jih zanimajo mednarodni čezatlantski odnosi, vloga svobodnih medijev v demokraciji in civilna iniciativa in se želijo izobraževati na teh področjih. Cilj iniciative je spodbuditi povezovanje med ameriško in evropsko mladino ter dvigniti zavest o skupnih vrednotah in kulturni povezanosti.

Prijavitelj

Dijak, sprejet v poletno šolo.

Višina štipendije

Štipendija se praviloma dodeli za stroške letalskega prevoza med letališčema v Sloveniji in ZDA (glede na lokacijo poletne šole), stroške poletne šole in enkratni dodatek v višini, kot ga določi veleposlaništvo ZDA v Sloveniji. 

Obveznosti

Štipendist mora po zaključenem študijskem obisku predložiti poročilo in izkazati, da mu je izobraževalna ustanova v Sloveniji priznala poletno šolo oziroma jo vrednotila kot del obveznosti študijskega programa. 


Višina štipendije, pogoji, merila in razmejitvena merila se določijo z javnim razpisom, kjer sta določena tudi rok za prijavo in dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani