Štipendije nepridobitnih organizacij


Štipendije pod različnimi pogoji podeljujejo tudi različne nepridobitne oziroma nevladne organizacije, in sicer tako za študij v Sloveniji kot za študij v tujini. Nekaj organizacij, ki objavljajo štipendije, je navedenih v nadaljevanju:


  • Ustanova dr. Antona Trstenjaka 

Štipendije so namenjene fizičnim in pravnim osebam, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju Prlekije, Slovenskih goric in Haloz.

Kandidirajo lahko tudi tisti, ki nimajo stalnega bivališča na omenjenem območju, če njihovo delo neposredno obravnava območje Prlekije, Slovenskih goric in Haloz. Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na spletni strani ustanove.


  • Fundacija Parus

Štipendije so namenjene najuspešnejšim diplomantkam in diplomantom Pravne fakultete Univerze v Ljubljani za štipendiranje podiplomskega študija gospodarskega prava in prava pravno-ekonomskih znanosti tako za študij v Sloveniji kot za študij na uglednih svetovnih univerzah.

Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na spletni strani fundacije.


  • Fundacija Leona Štuklja

Štipendije so namenjene dijakom in študentom iz socialno šibkih okolij, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe ob hkratnem uspešnem sodelovanju na področju športa, kulture ali humanitarnih dejavnosti.

Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na spletni strani fundacije.


  • Izobraževalna fundacija Pomurja (IFP)

Štipendije so namenjene nadarjenim študentom in drugemu perspektivnemu pomurskemu kadru. Cilj teh aktivnosti je Pomurcem približati znanje in zmanjšati beg možganov iz regije.

Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na spletni strani fundacije.


  • AS Fundacija 

Fundacija podpira talente s področja umetnosti, znanosti in športa, ki ustvarjajo presežke in so gibalo napredka.

Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na njihovi spletni strani.


  • Likarjev sklad 

Štipendije so namenjene študentom Univerze v Ljubljani za podiplomski študij na Tehniški univerzi München (TUM).

Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na spletni strani Likarjevega sklada.


  • Štipendijski sklad Univerze na Primorskem 

Štipendije so namenjene študentom, ki so redno vpisani ali pa se nameravajo vpisati na 1., 2. ali 3. stopnjo Univerze na Primorskem.

Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na spletni strani štipendijskega sklada Univerze na Primorskem.


  • Fundacija Marof

Štipendije so namenjene študentom pomurske regije, ki imajo stalno bivališče v Pomurju (upravne enote: Murska Sobota, Lendava, Ljutomer, Gornja Radgona), za študij v Sloveniji in tujini.

Več informacij o višini štipendij in pogojih za pridobitev je na voljo na spletni strani fundacije.Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani