Za študij v tujini

Štipendija se dodeli za dodiplomski ali podiplomski študij  na izobraževalnih ustanovah v tujini za študijska področja, opredeljena v javnem razpisu.

Prijavitelj

Posameznik, ki odhaja na študij ali že študira v tujini.

Višina štipendije

Do 1.000 EUR mesečno za življenjske stroške in do 15.000 EUR letno za šolnino.

Trajanje štipendiranja

Za čas uradnega trajanja izobraževalnega programa.

Obveznosti

Končanje študija (pridobitev zadevne stopnje izobrazbe) in po koncu študija zaposlitev pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji za obdobje, enako obdobju prejemanja štipendije.  Podrobneje je obveznost zaposlitve urejena v Zakonu o štipendiranju in Pravilniku o dodeljevanju štipendije Ad futura.


Višina štipendije, pogoji, merila in razmejitvena merila se določijo z javnim razpisom, kjer sta določena tudi rok za prijavo in dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti.

Javni razpis se običajno objavi v mesecu decembru za tiste, ki s študijem začnejo oziroma nadaljujejo v naslednjem koledarskem letu.


Novice

Pomembno obvestilo štipendistom

Glede na spreminjajoče razmere po svetu v zvezi s Covid-19 se v veliki meri priporoča, da študijski proces poteka na daljavo. Posledično je potrebno temu prilagodili tudi izvajanje štipendiranja....

Izdane odločbe za dodiplomski študij v tujini

Sklad je dne 28. 10. 2019 odločil o kandidatih, ki so na 271. javnem razpisu štipendij Ad futura za študij v tujini kandidirali pod točko A - pridobitev štipendije za dodiplomski ali enoviti magistrski študij v tujini....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani