Dijaki / Študenti / Novice / 22 Jan 2024

Znani rezultati za dodelitev Zoisove štipendije za dijake višjih letnikov in študente prvih letnikov višješolskega ali dodiplomskega študija

Znani so rezultati za dodelitev Zoisove štipendije za dijake višjih letnikov in študente prvih letnikov višješolskega ali dodiplomskega študija za šolsko leto 2023/2024.

Za dodelitev Zoisove štipendije so morali vlagatelji v tej skupini izkazati izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev.

Štipendija bo dodeljena vlagateljem, ki so dosegli najmanj 2,5 točki na izjemnih dosežkih.

Vlagateljem iz te skupine bodo izdane ustrezne odločbe predvidoma do konca meseca januarja 2024.

Štipendije bodo štipendistom predvidoma prvič izplačane 09. 2. 2024. Ob prvem izplačilu bodo štipendisti prejeli tudi vse že zapadle zneske štipendij. Štipendije se izplačujejo do 15. v mesecu za pretekli mesec.

V nadaljevanju bo odločeno še o naslednji skupini vlagateljev in sicer:

  • vlagatelji, ki pridobitev Zoisove štipendije uveljavljajo na podlagi pogojev, ki so jih dosegli v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju (skupina VŠ).

O zaključku odločanja o vlogah v skupini VŠ bo sklad obvestil tudi na spletni strani.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani