Dijaki / Študenti / Novice / 12 Jul 2022

Zoisovi štipendisti, ne pozabite oddati vloge za nadaljnje prejemanje štipendije!

Štipendisti, ki prejemajo Zoisovo štipendijo, morajo za neprekinjeno nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije vsako leto, še pred iztekom posameznega šolskega/študijskega leta, vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za naslednje šolsko/študijsko leto.


Vlagatelj mora pri tem izkazati vpis v višji letnik in doseženo ustrezno povprečno oceno ali izjemni dosežek (ki ga še ni uveljavljal).

Za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v šolskem/študijskem letu 2022/2023 štipendist lahko uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v času izobraževanja na ravni izobraževanja.

Zahteva se dosežena povprečna ocena najmanj 4,10 za dijake in najmanj 8,50 za študente.

Študenti višjih letnikov, ki oddajajo potrdilo o študijskih obveznostih, morajo kot dokazilo oddati potrdilo izobraževalne ustanove o vseh številčno izraženih končnih ocenah vseh uspešno opravljenih študijskih obveznosti, doseženih na študijskem programu, z razvidnimi datumi opravljanja vsake obveznosti.

Če so opravili vse zahtevane študijske obveznosti letnika, oddajo potrdilo skupaj z vlogo. Če vseh zahtevanih študijskih obveznosti še niso opravili (kar ni pogoj), pa mora biti potrdilo izdano po 1. 10. in ga lahko posredujejo naknadno, kot dopolnitev k že vloženi vlogi.

Vloga za nadaljnje prejemanje je na voljo tukaj.Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani