Dijaki / Študenti / Novice / 20 Feb 2023

Znani rezultati za dodelitev Zoisove štipendije za skupino vlagateljev SŠ

Znani so rezultati za dodelitev Zoisove štipendije za dijake višjih letnikov in študente prvih letnikov višješolskega ali dodiplomskega študija.

Za dodelitev Zoisove štipendije so morali vlagatelji v tej skupini izkazati izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev. Štipendija bo dodeljena vlagateljem, ki so dosegli najmanj 2 točki na izjemnih dosežkih in hkrati izkazali zlato maturo ali povprečno oceno najmanj 4,67.

Vlagateljem iz te skupine bodo izdane ustrezne odločbe predvidoma do konca meseca februarja 2023. Štipendije bodo štipendistom predvidoma prvič izplačane 10. 3. 2023. Ob prvem izplačilu bodo štipendisti prejeli tudi vse že zapadle zneske štipendij. Štipendije se izplačujejo do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani