Dijaki / Študenti / Zaposleni / Delodajalci / Izobraževalne ustanove / Posamezniki / Novice / 31 Mar 2020

Začasni ukrepi v zvezi s sodnimi in upravnimi zadevami

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije obvešča stranke, da skladno s sprejetim Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), v nadaljevanju ZZUSUDJZ, ne tečejo roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve po 2. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).

Prav tako ne tečejo roki za opravljanje procesnih dejanj strank in za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter roki za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov. Roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov pa se podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov.

To, da roki ne tečejo, pa ne velja za izjeme, kadar je na primer od odločitve v zadevi odvisno preživljanje stranke in podobno, kar velja za pravice delavcev v primeru insolventnosti delodajalca in pravice otrok do nadomestil preživnine.


Poleg tega zakon določa:

  • da se neposredno vlaganje pisnih in ustnih vlog pri organu začasno ne izvaja (razen izjem),
  • hkrati pa je omogočeno vlaganje vlog v elektronski obliki brez uporabe varnega elektronskega podpisa,
  • ustne obravnave in druga procesna dejanja, ki zahtevajo neposredni stik organa in stranke/udeleženca, se ne izvajajo (razen izjem),
  • omeji se osebno vročanje, kar pomeni, da se osebno vročanje po 87. členu ZUP ne opravlja, prav tako se osebno vročanje ne opravlja v prostorih organa (razen izjem),
  • vročanje z javnim naznanilom se opravi s sporočilom preko državnega portala e-Uprava.

Z vidika delovanja sklada oziroma posameznih področij za naše stranke ob upoštevanju vsega naštetega to pomeni naslednje:

Štipendije

Rok za oddajo vlog na aktualne javne razpise je podaljšan do prenehanja interventnih ukrepov, stranke pa lahko v tem času vlagajo vloge prek e-pošte na gp@sklad-kadri.si brez uporabe varnega elektronskega podpisa.

Aktualni oziroma odprti razpisi:

Več aktualnih razpisov najdete tukaj. Podrobnejše informacije pa so na voljo preko e pošte ad-futura@sklad-kadri.si.

Pravice delavcev ob insolventnosti delodajalca

Vlogo iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca (prenehanje delovnega razmerja iz razloga stečaja ali prisilne poravnave) lahko stranke vložijo po elektronski poti (tudi brez varnostnega podpisa) na elektronski naslov js@jps-rs.si. Skladno z določili 3. odstavka 6. člena ZZUSUDJZ bo sklad na področju uveljavljanja pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca, ker gre za sredstva iz naslova neizplačanih plač in drugih pravic iz delovnega razmerja in so to sredstva potrebna za preživljanje, postopke redno vodil. Ne glede na to, se roki za uveljavljanje pravic iz naslova insolventnosti delodajalca, v primeru da se iztečejo med trajanjem ukrepov po navedenem zakonu, podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov. Za vse dodatna vprašanja smo dosegljivi na brezplačni telefonski številki 080 1121.

Pravice otrok do nadomestil preživnine

Sklad bo tudi v času razglašene epidemije redno izvajal izplačila iz naslova pravic otrok do nadomestil preživnine. Skladno s 3. odstavkom 6. člena ZZUSUDJZ bo sklad na področju uveljavljanja pravic otrok do nadomestila preživnine postopke redno vodil, saj gre za sredstva namenjena preživljanju mladoletnih otrok. Stranke v času epidemije lahko vlagajo zahteve po elektronski poti (tudi brez varnostnega podpisa), in sicer na jpsklad@jps-rs.si. Za vsa dodatna vprašanja smo dosegljivi na brezplačni telefonski številki 080 1414.

Spodbujanje zaposlovanja invalidov - odločanje o pravicah invalidov in delodajalcev

Namen Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14) je spodbujanje zaposlovanja invalidov, ustvarjanje novih delovnih mest za invalide in ohranjanja zaposlovanja invalidov, kar je posledično nujno za njihovo preživljanje. Hkrati pa izplačane vzpodbude (vir sredstev, ki nastaja iz plačila prispevka zaradi nedoseganja kvote) predstavljajo pomoč delodajalcem, ki invalide zaposlujejo, za uresničitev zgoraj navedenih namenov, saj tako lažje zaposlujejo in ohranjajo zaposlitev invalida. Vsi postopki se redno izvajajo, brez prekinitve rokov.

Podrobnejše informacije glede odločanja o pravicah invalidov in delodajalcev, ki zaposlujejo invalide, ter o obveznostih delodajalcev zaradi neizpolnjevanja kvote zaposlenih invalidov so na voljo prek e-pošte jpsklad@jps-rs.si ali srsvzi-info@jps-rs.si.

Poleg navedenih elektronskih naslovov smo vam za vsa dodatna pojasnila ali vprašanja na voljo vsak delovni dan, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek od 9.00 do 14.30 ure, v sredo od 9.00 do 16.00 ure in v petek od 9.00 do 13.30 tudi na centralni dežurni telefonski številki 01/ 434 10 81.

O prenehanju veljavnosti zakona oziroma naštetih ukrepov vas bomo z objavo novice obvestili na naši spletni strani.

Hvala za vaše razumevanje in ostanite zdravi!

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani