Dijaki / Študenti / Izobraževalne ustanove / Novice / 19 Jul 2019

Od 1. julija 2019 višje Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice in štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji objavilo sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2019.

Zoisova štipendija po ZŠtip-1 (pridobitev štipendije od vključno 2014/2015 dalje)

Zoisova štipendija mesečno znaša 122,88 EUR za dijaka in 143,36 EUR za študenta. Če se štipendist izobražuje v tujini, Zoisova štipendija mesečno znaša 245,76 EUR za dijaka in 286,72 EUR za študenta.

Dodatki k Zoisovi štipendiji:

  • dodatek za bivanje: 81,92 EUR;
  • dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami: 51,20 EUR.

Zoisova štipendija po starem ZŠtip (pridobitev štipendije do vključno 2013/2014)

Zoisova štipendija mesečno znaša 67,64 EUR za dijaka in 104,22 EUR za študenta. Če se štipendist izobražuje v tujini, Zoisova štipendija mesečno znaša 135,27 EUR za dijaka in 208,45 EUR za študenta.

Dodatki k Zoisovi štipendiji:

  • dodatek za vrsto in področje izobraževanja znaša 31,04 EUR;
  • dodatek za učni oziroma študijski uspeh znaša 21,05 EUR za dijake s povprečno oceno najmanj 4,1 ali več oziroma za študente s povprečno oceno najmanj 8,50 ali več in 38,81 EUR za dijake s povprečno oceno najmanj 4,5 ali več oziroma študente s povprečno oceno najmanj 9,0 ali več;
  • dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča za bivanje znaša 87,58 EUR;
  • dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami znaša 52,11 EUR.

Štipendija za deficitarne poklice

Štipendija za deficitarne poklice od 1. 7. 2019 znaša 102,40 EUR mesečno.

Štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu

Štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu od 1. 7. 2019 znaša 204,80 EUR mesečno.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani