Zaposleni / Delodajalci / Novice / 21 May 2021

Vsa usposabljanja je možno izpeljati, če je prava volja

Tudi usposabljanja zaposlenih so se v preteklem letu zaradi epidemije preselila na splet. S kakšnimi izzivi ste se pri tem soočili, smo se pogovarjali na drugem srečanju KompetentKAFE, kjer smo našli tudi kar nekaj odličnih rešitev. Prihodnjo sredo, 26. 5., pa bomo govorili o komuniciranju finančnih pričakovanj v procesu zaposlovanja. Ne zamudite, prijave so že odprte.

V sklopu Kompetentne Slovenija smo 19. maja 2021 izvedli že drugo spletno srečanje KompetentKAFE. Na srečanju smo debatirali o spletnih usposabljanjih pred, med in po epidemiji. Srečanje je moderirala Dragana Prijanovič iz Inštituta Olos, primera dobrih praks sta z nami delili Simona Torkar Flajnik, vodja službe Izobraževanje in razvoj kadrov v podjetju Krka d.d. ter Zala Slana, HR Business Partner v podjetju GENERALI zavarovalnica, d.d.

Izobraževanje in usposabljanje sodelavcev je eno izmed področij, ki je po nastopu epidemije doživelo veliko preobrazbo. Večina izobraževalnih aktivnosti se je preselila na splet, zato so udeleženci izmenjali mnenja, v kolikšni meri so usposabljali preko spleta pred epidemijo ter na kakšen način.

Simona Torkar Flajnik iz Krka d.d. je povedala, da je Krka prisotna na več kot 70 trgih in ima preko 12.000 zaposlenih, pri čemer spletna izobraževanja uporabljajo od leta 2007, vendar so do epidemije le 15 % vseh usposabljanj predstavljala e-usposabljanja, v času epidemije pa je delež e-usposabljanj presegel 70 % vseh usposabljanj. Dela od doma tudi v prvi fazi epidemije niso prakticirali. Delo je bilo organizirano v skladu z navodili NIJZ in je bilo varno (upoštevanje ukrepov - razdalja, maske, razkuževanje), je povedala Simona. Med epidemijo so vsa usposabljanja prestavili na spletne platforme in so ves čas epidemije, tudi ob spremenjenih okoliščinah, usposabljali zaposlene. Najbolj ponosni so, da so uspeli vključiti tudi pomemben segment delavcev iz proizvodnje. Zadovoljni so z izpeljanimi usposabljanji, še danes vsi tečaji odlično potekajo (jeziki, mehke veščine ter usposabljanja s področja informacijske tehnologije). Nekatera bolj strokovna usposabljanja kot je npr. premontaža nekega stroja, pa še vedno potekajo fizično na lokaciji, seveda ob upoštevanju vseh potrebnih ukrepov.

Simona Torkar Flajnik je najbolj ponosna na ekipo svojih sodelavcev, ker je spremembe sprejela kot izziv in skupaj so poiskali alternativne načine izobraževanj. So edini NPK izvajalec za področje farmacije za vse zaposlene, ki nimajo ustrezne izobrazbe in želijo delati v farmaciji. Tudi NPK usposabljanja, ki trajajo 2 leti, so prestavili v e-obliko in ta uspeh navaja kot enega od primerov boljših praks. To jim je odprlo oči, da je možnih več poti. Čeprav bodo v Krki v prihodnje ohranjali pretežni delež klasičnih izobraževanj (v predavalnicah), bo delež on-line izobraževanj zaradi pozitivnih izkušenj vsekakor večji kot pred epidemijo (okrog 30 %), je še dodala.

Drugi primer dobre prakse je navedla Zala Slana iz Generali Zavarovalnice d.d., ki je ponosna na to, da jim je uspelo na prvi pogled nemogoče. Konec leta 2019 so v Generali d.d. že pričeli s produktnimi izobraževanji preko Clickmeeting-a, kar jim je omogočilo, da so pomembne informacije hitro in učinkovito potovale po celotni prodajni mreži, ki je prepletena po Sloveniji. Da nič ni nemogoče, če je prava volja, je Zala Slana ponazorila s primerom, da so se v času epidemije lotili tudi večjih projektov, kot je spletni hackathon in velika letna prodajna konferenca, ki sta bila sprva načrtovana za izvedbo v živo. S prvim uspešno izvedenim hackathonom so dobili 70 ambasadorjev, ki so potrdili, da se tovrstne dogodke da organizirati tudi on-line. V podjetju so v e-obliki organizirali tudi 20 ocenjevalnih centrov ter maraton delavnic, ki jih imenujejo Postani Vseživljenjski partner. Gre za tip delavnic, kjer prevladujejo timske vaje (v obliki escape room, športnih vaj, mini hackathona ipd.) in jih izvajajo v Zoomu ter s pomočjo orodja Mural. Posamezna delavnica traja 3 ure in ponosni so, da so se delavnice udeležili prav vsi zaposleni, povratne informacije pa so zelo pozitivne (povprečna ocena 9,1 od 10). Ob tem je Dragana Prijanovič izpostavila, da je pri tovrstnih usposabljanjih zelo pomembno, da se zaposleni s spletnim okoljem, v katerem bodo usposabljanja potekala, seznanijo že prej, ga stestirajo, dobijo dobra navodila za sodelovanje in s tem se izognemo morebitnim zadregam in težavam na samem dogodku, udeleženci pa so pri uporabi spletnih orodij bolj suvereni.

Obe gostji sta si bili enotni, da za odlično izvedeno usposabljanje potrebujemo:

  • da so vsi udeleženci udeleženi s kamerami in da aktivno sodelujejo,
  • da ustvarimo sproščen odnos z vmesnimi humornimi vložki in/ali on-line ledolomilci (t.i. icebreakerji),
  • da za večjo interaktivnost poleg videokonferenčne platforme in orodij, ki jih omogoča (break out sobe, klepet, ankete) uporabimo tudi druga sodelovalna orodja, kot so denimo Googlova orodja (Jamboard, Slides, Docs), Mentimeter, Mural ipd. in pazimo, da smo pri tem zmerni (manj je več),
  • ker so velike razlike med predavatelji, predlagata, da vse predavatelje predhodno preverite,
  • manj je več oziroma zdrava mera pri uporabi spletnih orodij.

Kaj pa je tisto, kar se je najbolj dobro obneslo in kaj so bili ključni dejavniki uspeha?

V določeni meri so se dobro obnesli tudi hibridni načini delavnic (del delavnice on-line in del delavnice v živo), najbolj pa so se obnesle kombinacije različnih orodij glede na vrsto delavnice. Za vodstveni kader so v Generali d.d. uporabljali princip "peer to peer coaching" z uporabo še kakšnega orodja, medtem ko so za delavnice na temo strategije in vrednot uporabljali igrifikacijo, tukaj se je zelo lepo obnesla on-line igra »agile balls«, je še dodala Zala Slana. V Krka d.d. so ohranjali (situaciji primerno) relativno normalni ritem, in na takšen način pomagali zaposlenim, da ni prihajalo do večjih osebnih stisk zaradi nastalih okoliščin (kot so bile npr. šolanje otrok od doma, varstvo najmlajših ipd.). Zaposleni, ki niso imeli varstva so ostali doma, velik poudarek pa so namenili predvsem pogostejši komunikaciji, pri čemer so v veliki meri usposabljali vodje, da so le-ti znali ustrezno in situaciji primerno komunicirati s sodelavci, je še dodala Simona Torkar Flajnik.

Dragana Prijanovič je predstavila del spletne ankete, ki sta jo s kolegico Petro Treven Bernat (Trescon d.o.o.) izvedli za potrebe mesečnega srečanja Društva moderatorjev Slovenije sredi marca 2021. V anketi so sodelovali pretežno HR strokovnjaki in vodje iz različnih podjetij/organizacij. Rezultate smo na delavnici primerjali z rezultati skupine udeleženih na našem spletnem srečanju. Kot je razvidno iz spodnjih fotografij, bistvenih razlik ni zaznati, v letu 2021 pa se bodo v večji meri nadaljevala spletna usposabljanja.

Vir: Mentimeter (Inštitut Olos)

Vir: Mentimeter (Inštitut Olos)

Udeleženci so v nadaljevanju v skupinah izmenjali dobre prakse s področja spletnih usposabljanj ter naslovili ključne izzive, ob katere so trčili. Vas zanima, katere rešitve so našli in katere prednosti vidijo v spletnih usposabljanjih?

Vir: Vir: Inštitut Olos

Vabljeni tudi na naslednja srečanja KompetentKAFE:

- Komuniciranje finančnih pričakovanj v procesu zaposlovanja (26. 5. 2021)

- Onboarding ali organizacijska socializacija, (2. 6. 2021)

NAPOVEDNIK DOGODKOV

Dogodek sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani