Izobraževalne ustanove / Posamezniki / Novice / 14 Oct 2020

Porabljena vsa sredstva na razpisu za sofinanciranje šolnin

Na programu Dvig izobrazbene ravni so zaključili z zadnjim odpiranjem vlog na javnem razpisu ter ugodili sofinanciranje šolnin 173 posameznikom za dvig izobrazbene ravni, prekvalifikacijo in opravljanje mojstrskega izpita. Javni razpis je zaključen zaradi porabe vseh razpisanih sredstev.

V ponedeljek, 12. oktobra 2020, je strokovna komisija zaključila s 36. odpiranjem in ugodila sofinanciranje šolnin 173 posameznikom za dvig izobrazbene ravni, prekvalifikacijo in opravljanje mojstrskega izpita, ki ustrezajo pogojem razpisa in jim skupno dodelila 297.419,66 evrov. V okviru odpiranja je bilo sicer ustreznih 219 vlog, vendar so se sredstva z vlogo št. 173, ki je bila oddana 23. 7. 2020 ob 17:58, porabila vsa razpoložljiva sredstva za javni razpis, zato je strokovna komisija 46 vlog zavrnila.

Na podlagi 13. točke Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. strokovna komisija obvešča, da je javni razpis zaključen zaradi porabe vseh razpisanih sredstev. Sredstva so bila porabljena že tekom 36. odpiranja vlog, ki se je zaključilo 12. 10. 2020. Vloge, ki so bile oddane oz. bodo oddane priporočeno na pošto oz. na sklad vložene od vključno dne 8. 9. 2020 dalje, bodo s sklepom zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju.

V petek, 16. oktobra 2020, bo novica objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije.

Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Sorodni razpisi

Vsi razpisi

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani