Zaposleni / Delodajalci / Novice / 19 Apr 2021

Udeleženci razvijali osebne potenciale

V sklopu Kompetentne Slovenije smo izvedli dve večdnevni e-delavnici na temo razvoja osebnih potencialov. Mateja Milost je na tridnevni delavnici govorila o osebni rasti in razvoju osebnih potencialov, Franc Gider pa o strategijah za izboljšanje samomotivacije.

Z razvojem osebnih potencialov in vizijo do uspeha

Na tridnevni e-delavnici Z razvojem osebnih potencialov in vizijo do uspeha z Matejo Milost smo spregovorili o dejstvu, da naša osebnost, bolj kot znanje in obvladovanje razih veščin in tehnik, vpliva na to, kako uspešni bomo v poslu in življenju nasploh. Uspeh na osebnem in poslovnem področju sloni na naši odločitvi, da za svoje življenje prevzamemo polno odgovornost, si postavimo jasno vizijo in dovolj visoke cilje, ki jih s pogumom in vztrajnostjo tudi dosežemo.

Na prvem delu e-delavnice so udeleženci postavljali močne točke svoje osebnosti in tako sidrali svojo identiteto. Spraševali so se, kaj sploh je naša identiteta. To ni tisto, kar dejansko smo, ampak smo skozi odraščanje, v interakciji z drugimi, privzeli splet prepričanj o sebi, ki smo jih pridobili predvsem iz okolja in na tak način smo si sami »pripeli« identiteto. Med ustvarjanjem lastne identitete pa pogosto pozabljamo, kdo smo. Mogoče nekateri postajamo vse bolj to, kar drugi želijo, da postanemo? Morebiti nas omejuje projekcija naših lastnih preteklih izkušenj v sedanjost ali prihodnost. S hitrim tempom življenja pozabljamo na lastne želje in potrebe, zanemarjamo svoje talente, prepuščamo se rutini, ki nas vleče v stare tirnice, ne da bi se vprašali, kaj je smisel mojega delovanja, zakaj sem na tem planetu. Udeleženci so osvežili znanje o tem, kako pomembno je, da odkrijemo in razvijemo svoje osebne potenciale in živimo svoje poslanstvo. Talente imamo vsi, je dodala Mateja Milost. Ali imamo tudi motivacijo? »Zunanja motivacija deluje kot šumeča tableta, na začetku je veliko mehurčkov, potem pa se čez čas vse umiri«, še ponazori Mateja Milost. Poudarila je tudi, da naše cilje vedno uresničujemo v odnosih z drugimi ljudmi, kjer sta ključna sodelovanje in zaupanje.

V drugem in tretjem delu e-delavnice smo govorili o nujnosti in načinih oblikovanja osebne vizije, ki nas vodi do uresničevanja naših ciljev na osebnem in poslovnem področju. Oblikovali smo svojo vizijo in konkretni akcijski načrt, da končno zapolnimo vrzel med tem, da kar smo in tem, kar bi želeli biti. Pri tem pa nismo pozabili na dobro psihično in fizično formo, ki sta ključni za izvrševanje našega poslanstva in naše osebne vizije. Na delavnici je bilo poudarjeno, kako s samodisciplino in pozitivnim pogledom zgraditi zdrave navade in življenjski slog, ki nas na poti do uspeha podpirata ter tudi, kakšno moč imajo naše misli, ki vplivajo na čustva, odločitve in vedenje. Pokazali smo tudi, kako okrepiti vse dimenzije naše osebnosti; telesno, umsko, čustveno in duhovno, kajti šele ravnotežje je tisto, ki prinaša človeku polni zagon in dovolj življenjske energije, da lahko stopa po poti uresničevanja svojih ciljev.

Ne pozabimo: vsak posameznik nosi 100 odstotkov odgovornosti za svoja dejanja, za svojo rast, napredovanje, uspeh in srečo. Zato, se je potrebno odločiti za potrebne spremembe in si postaviti si dovolj visoke cilje, ki jih bomo z zavedanjem, pogumom in vztrajnostjo tudi dosegli.

Samomotivacija – naj delo postane užitek

Predavatelj Franc Gider je na tridnevni delavnici slušatelje seznanil z učinkovitimi strategijami za izboljšanje samomotivacije. Na začetku delavnice so udeleženci s pomočjo testa dobili realno oceno, koliko so dejansko motivirani za delo. V naslednjem koraku pa so se podrobneje seznanili, kateri so glavni dejavniki, ki prispevajo k dvigu samomotivacije. Tukaj je mišljeno samozaupanje, pozitivna naravnanost, osredotočenost in jasni cilji, motivirajoče okolje. Na konkretnih primerih so bila predstavljena orodja in tehnike za uvedbo konceptov v prakso.

Predavatelj je podrobneje osvetlil pomen usklajenega delovanja posameznika s strateškimi cilji organizacije. Pri tem poudaril vidik pomena službe za osebnostni razvoj posameznika. Od pristopa posameznika je namreč odvisna njegova/njena motivacija in s tem tudi uspešnost pri delovanju.

Priporočilo predavatelja je, da poskrbimo za pravilno notranjo usmeritev delovanja v službi. To namreč ne vpliva samo na našo učinkovitost pri delu, ampak tudi na naše počutje, zdravje in kakovost medsebojnih odnosov.

NAPOVEDNIK PRIHAJAJOČIH DELAVNIC KOMPETENTNE SLOVENIJE

Delavnico sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani