Zaposleni / Delodajalci / Novice / 05 Oct 2021

Projekta KOC in ASI sta se predstavila na konferenci Edutainment

Konferenca Edutainment, ki je potekala v Portorožu 23. in 24. septembra 2021, se je letos usmerila predvsem na pomen izobraževanja in usposabljanja v tako imenovani novi normalnosti, kar meri na obdobje preteklih dveh let, ki je bilo prežeto z ukrepi za omejevanje širjenja koronavirusa. Odgovarjala je na vprašanja, v kolikšni meri izobraževanje in usposabljanje (tako izvajalce izobraževanja kot izobraževalne managerje) pripravlja za soočanje s krizami, kakšna je njihova vizija izobraževanja za soočanje s krizami ter novimi poslovnimi paradigmami.

Na konferenci sta predstavila svoja projekta Andraž Banfi, vodja projekta ASI in Vladimir Milovanović, vodja projekta KOC na skladu. Andraž Banfi je izpostavil, da bodo posledice teh kriz še posebej občutile ranljivejše skupine zaposlenih, denimo starejši zaposleni. Zato je bolj kot kdaj koli prej pomembno, da so zaposleni motivirani, kompetentni in pripravljeni na spremembe. Vendar je pri tem ključno razumevanje delodajalcev, da je vlaganje v razvoj zaposlenih nujno potrebno, da bo podjetje uspevalo tudi v t.i VUCA okolju, ki se imenuje tako, zaradi negotovosti in nepredvidljivosti vsakodnevnih sprememb. Zato so projekti kot je ASI dobrodošli, saj spodbujajo podjetja, da usmerijo svoja sredstva in sile v usposabljanje starejših zaposlenih.


Vladimir Milovanović je predstavil projekt KOC kot primer dobre prakse pri povezovanju podjetij iz posamezne panoge na področju razvoja kadrov. Poleg osnovnega cilja projekta, ki je spodbujanje vseživljenjskega učenja, je dodana vrednost projekta KOC v sodelovanju podjetij, ki sestavljajo Kompetenčne centre, saj se je izkazalo, da sodelovanje presega zgolj sodelovanje pri projektu KOC, ampak se širi tudi na področje inovacij in razvoja novih produktov in storitev. Za njim sta predstavila primere skupnih usposabljanj še predstavnika KOC MAT 2.0 Urška Kukovič Rajšp iz podjetja Kadring d.o.o. in KOC Hrana 2 Matej Kirn iz GZS.

Projekta sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani