Zaposleni / Delodajalci / Novice / 29 Jun 2022

Primer dobre prakse programa ASI - podjetje Ecotip d.o.o.

Na konferenci o razvoju kadrov, ki smo jo izvedli v maju, smo predstavili tudi devet odličnih primerov dobrih praks skladovih programov za razvoj kadrov. Dobro prakso programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI) je predstavila Irena Dobnik iz podjetja Ecotip d.o.o.

Program ASI je namenjen podaljševanju delovne aktivnosti starejših zaposlenih s krepitvijo njihovih kompetenc, odpravi stereotipov o starejših zaposlenih in opolnomočenju delodajalcev za upravljanje s starajočo se delovno silo v družbi, ki se neizbežno stara. Program je usmerjen v izpopolnjevanje in nadgrajevanje delovnih zmožnosti starejših zaposlenih, s čimer prispeva k doseganju višje stopnje delovne aktivnosti starejših v Sloveniji.

Ga. Irena Dobnik, vodja projektne pisarne v podjetju Ecotip d.o.o., je predstavila program za motivacijo starejših imenovan SINERGIJA, ki so ga izvajali v podjetju s sredstvi, ki so jih pridobili na razpisu ASI. Ugotovili so namreč, da bo odliv kadra zaradi demografskih kazalcev in upokojevanja starejših delavcev in posledično odliva znanja, kmalu prevelik, zato so se odločili, da se prijavijo na pilotni projekt ASI in gredo v konzorcij s projektnim partnerjem Press Clipping d.o.o., ki se ukvarja s popolnoma drugačno dejavnosti kot Ecotip d.o.o. To, kot boste videli v nadaljevanju, se je izkazalo kot zelo dobra izkušnja.

V okviru pilotnega projekta so skušali z aktivnostmi nasloviti naslednja področja v podjetju: motiviranje in samomotiviranje, absentizem, dejavnosti na delovnem mestu in izven. S tem namenom so oblikovali različne delovne skupine in navkljub geografskim omejitvam izvedli 18 srečanj v živo. Zaposleni so vedno bolj veseli prihajali na delavnice. Spoznali so, da so si v svojih različnostih pravzaprav zelo podobni. Pozitivni učinek projekta SINERGIJA je boljša klima, medsebojna prijaznost, ljudje so bolj nasmejani. Tudi vodstvo je na eni strani dajalo spodbudo in na drugi strani proste roke in zaupanje v uspeh. V podjetje so vpeljali vodene vaje, uporabo ortopedskih pripomočkov, redne letne razgovore, ukrep »Pravi človek na pravem mestu«, vseživljenjska usposabljanja in dodatna izobraževanja, ukrep »Manj sladkorja« in organizirali »Dan pozitivnosti«.

Sklad z izvajanjem programa ASI spodbuja pripravo in izvedbo celovitih ukrepov za učinkovito upravljanje starosti, motiviranje starejših zaposlenih za aktivno vključenost v delovno okolje, vzdrževanje in nadgradnjo svojih delovnih zmožnosti ter spodbujanje družbene odgovornosti v podjetjih. Del celovitih ukrepov so tudi usposabljanja tako delodajalcev kot starejših zaposlenih. Posebno pozornost pa namenjamo ozaveščanju in spreminjanju odklonilnega odnosa do starejših zaposlenih prek izvajanja različnih aktivnosti, kot so strokovne delavnice Zavzeti ASI, letne mednarodne konference, postavitev Kataloga ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, izvedba natečaja s priznanjem Starejšim prijazno podjetje – Z leti še vedno zavzeti.

Ostanite z leti še vedno zavzeti!

Projekt ASI sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani