Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI)

Delavnice Zavzeti ASI

Postanite Glasniki razvoja starejših zaposlenih!

Ne veste, kako prilagoditi ključne strateške usmeritve svoje organizacije demografskim trendom na trgu dela? Kako vzpostaviti pozitivno starostno in v prihodnost usmerjeno kadrovsko politiko? 

Upravljanje starejših zaposlenih bo postala ena izmed veščin-kompetenc prihodnosti, kar nakazujejo tudi demografske spremembe, katerih vpliv že počasi čutimo. Prav je, da se nanje pripravimo in primerno usposobimo. Potrebna znanja lahko pridobite tudi na delavnicah ZAVZETI ASI, ki jih izvajamo v sodelovanju s priznanimi domačimi strokovnjaki. Delavnice povzemajo ključne vsebine s področja razvoja in upravljanja starejših zaposlenih in so odlična priložnost za vse, ki želijo spoznati primere dobrih praks, delati na konkretnih primerih in postati Glasnik razvoja starejših zaposlenih. 

Ob koncu cikla delavnic bodo udeleženci prejeli tudi potrdilo, da so se izobraževanja udeležili in postali Glasnik razvoja starejših zaposlenih

Kaj so in kako izgledajo?

Cikel delavnic je sestavljen iz šestih delavnic. Cikel se izvaja dvakrat letno, v spomladanskem in jesenskem času, in sicer potekajo delavnice enkrat tedensko v obdobju enega meseca.  Zaradi narave delavnic je cikel omejen na največ 30 udeležencev. Od prijavljenih udeležencev se pričakuje redna udeležba na vseh delavnicah posameznega cikla. Vsaka delavnica je zasnovana tako, da poleg teorije vsebuje tudi praktični del. Udeleženci pa bodo, da bi svoje znanje poglobili in utrdili, v okviru vsake delavnice morali pripraviti tudi krajši prispevek.  Kaj je cilj delavnic?

Glavni cilj izvedbe delavnic je prenos znanj in primerov dobrih praks v podjetja ali organizacije, da bi te spremenile ali uvedle strategije upravljanja s starejšimi zaposlenimi ter dvignile zavedanje, da lahko starejši zaposleni (p)ostanejo pomemben člen podjetja. Delavnice zato zaokroženo povzemajo ključne vsebine s področja razvoja in upravljanja starejših zaposlenih. 

Teme delavnic

  • Zakonodaja – pravni in sistemski vidik ter starejši zaposleni
  • Promocija, odnos, zaznave in starejši zaposleni
  • Zdravje, delovno okolje in starejši zaposleni
  • Strokovni in osebni razvoj starejših zaposlenih
  • Dan navdihujočih dobrih praks
  • Spremembe in prenos naučenega v prakso

Dodana vrednost delavnic

  • razumevanje posebnosti starejših zaposlenih in osvajanje veščin upravljanja z njimi,
  • povečanje medgeneracijskega sodelovanja in prenosa znanja ter različnih oblik vseživljenjskega učenja,
  • kadrovski razvoj in vpeljava sodobnih kadrovskih politik
  • študije primerov, reševanje konkretnih problemov, delo v skupinah itd..


Ne zamudite ničesar
aktualno

Ne zamudite ničesar

Prejmite pomembne informacije o aktivnostih s področja razvoja kadrov na vaš e-naslov.

Prijavite se na obvestila!

Prijave na naslednji cikel delavnic bodo mogoče januarja 2021

Naj bo vaše delovno okolje prijazno tudi starejšim zaposlenim, saj so ti lahko z leti še vedno zavzeti …

Delavnice sofinancirata Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada


Novice

Medgeneracijsko vodenje je nuja – potrebno je več razumevanja, sodelovanja in povezovanja

V sredo, 4. marca 2020 je sklad v okviru programa ASI v Celju skupaj z domači in tujimi kadrovskimi strokovnjaki in približno 100 udeleženci izpeljal konferenco, posvečeno medgeneracijskemu vodenju, ki je v sedanjem raznolikem delovnem okolju nujno potrebno....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani