Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI)

Delavnice Zavzeti ASI

Postanite Glasniki razvoja starejših zaposlenih!

Ne veste, kako prilagoditi ključne strateške usmeritve svoje organizacije demografskim trendom na trgu dela? Kako vzpostaviti pozitivno starostno in v prihodnost usmerjeno kadrovsko politiko? 

Načrtovanje razvoja kadrov v podjetjih mora upoštevati tudi demografske spremembe, s katerimi se v Sloveniji že srečujemo. Te zahtevajo učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, ki se osredotoča na njihovo vključenost v delovno okolje in spodbuja podaljšanje njihovega delovnega obdobja z vpeljavo ustreznih ukrepov. Vodilnim delavcem, lastnikom podjetij, kadrovskim menedžerjem in kadrovikom so pri tem lahko v pomoč vsebine delavnic Zavzeti ASI.  

Ob koncu cikla delavnic bodo udeleženci prejeli tudi potrdilo, da so se izobraževanja udeležili in postali Glasnik razvoja starejših zaposlenih

Kaj so in kako izgledajo?

Cikel delavnic je sestavljen iz šestih delavnic. Cikel se izvaja dvakrat letno, v spomladanskem in jesenskem času, in sicer potekajo delavnice enkrat tedensko v obdobju enega meseca.  Zaradi narave delavnic je cikel omejen na največ 30 udeležencev. Od prijavljenih udeležencev se pričakuje redna udeležba na vseh delavnicah posameznega cikla.  Vsaka delavnica je zasnovana tako, da poleg teorije vsebuje tudi praktični del. Udeleženci pa bodo, da bi svoje znanje poglobili in utrdili, v okviru vsake delavnice morali pripraviti tudi krajši prispevek.  Kaj je cilj delavnic?

Glavni cilj izvedbe delavnic je prenos znanj in primerov dobrih praks v podjetja ali organizacije, da bi te spremenile ali uvedle strategije upravljanja s starejšimi zaposlenimi ter dvignile zavedanje, da lahko starejši zaposleni (p)ostanejo pomemben člen podjetja. Delavnice zato zaokroženo povzemajo ključne vsebine s področja razvoja in upravljanja starejših zaposlenih. 

Teme delavnic

  • Zakonodaja – pravni in sistemski vidik ter starejši zaposleni
  • Promocija, odnos, zaznave in starejši zaposleni
  • Zdravje, delovno okolje in starejši zaposleni
  • Strokovni in osebni razvoj starejših zaposlenih
  • Dan navdihujočih dobrih praks
  • Spremembe in prenos naučenega v prakso

Dodana vrednost delavnic

  • razumevanje posebnosti starejših zaposlenih in osvajanje veščin upravljanja z njimi,
  • povečanje medgeneracijskega sodelovanja in prenosa znanja ter različnih oblik vseživljenjskega učenja,
  • kadrovski razvoj in vpeljava sodobnih kadrovskih politik
  • študije primerov, reševanje konkretnih problemov, delo v skupinah itd..


Se želite udeležili delavnic?

Za udeležbo je obvezna  prijava, v okviru katere je potrebno napisati tudi kratko motivacijsko pismo, kjer udeleženci čim bolje pojasnijo, kako jim bodo znanja, pridobljena na delavnicah koristila v njihovi organizaciji in razvoju starejših zaposlenih.  Prijave trenutno niso odprte, vabimo vas, da se prijavite na spodnja obvestila. 

Obveščanje o delavnicah

Obveščanje o delavnicah

Ne zamudite brezplačnih delavnic s področja razvoja kadrov. Vabila in druge informacije boste prejeli na vaš e-naslov.

Prijavite se na obvestila!

Naj bo vaše delovno okolje prijazno tudi starejšim zaposlenim, saj so ti lahko z leti še vedno zavzeti …

Delavnice sofinancirata Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada


Novice

Medgeneracijsko vodenje je nuja – potrebno je več razumevanja, sodelovanja in povezovanja

V sredo, 4. marca 2020 je sklad v okviru programa ASI v Celju skupaj z domači in tujimi kadrovskimi strokovnjaki in približno 100 udeleženci izpeljal konferenco, posvečeno medgeneracijskemu vodenju, ki je v sedanjem raznolikem delovnem okolju nujno potrebno....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani