Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni (DIR)

Evropska sredstva


Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 19. 5. 2017 potrdila program »Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 2016–2022«. 22. 8. 2018 je Organ upravljanja potrdil spremembe programa, ki vključujejo promocijske aktivnosti na nacionalni ravni in podaljšanje programa ter javnega razpisa do leta 2022. Program se je 31. 3. 2021 predčasno zaključil zaradi porabe sredstev na razpisu. 

 

Cilj programa je dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence prebivalstva. 

Namen programa je povečati vključenost posameznikov v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. 

Skupna vrednost   programa znaša 5.484.570,37 EUR od tega znašata: 

  •  prispevek Evropske unije 4.387.656,32 EUR (80 %),  

  •  pripadajoča slovenska udeležba 1.096.914,05 EUR (20 %). 

Program se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 v okviru 10. prednostne osi Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost. Izvajal se bo v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija in v Kohezijski regiji zahodna Slovenija.  

Program sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani