Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN)

Že sama sprememba delovnega okolja zaseda visoko mesto na lestvici stresnih situacij, ko pa se zaradi različnih razlogov znajdemo pred izgubo zaposlitve, je stiska zagotovo še večja. Zato sklad izvaja program Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN), ki pomaga zaposlenim, da bi v takšni situaciji lažje prešli v novo zaposlitev ali ohranili delovno mesto.

Namen projekta je spodbujati vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma oseb, katerih zaposlitev je ogrožena, v ukrepe na trgu dela.

Z javnim razpisom sta bili izbrani dve projektni partnerstvi (eno za Vzhodno kohezijsko regijo ter eno za Zahodno kohezijsko regijo), ki sodelujeta s podjetji oziroma potencialnimi delodajalci, sindikati, zavodi za zaposlovanje in ugotavljata potrebe po novih kadrih in znanjih, ki lahko povečajo zaposljivost vključenih oseb. Vse aktivnosti, ki jih izvajata dve projektni partnerstvi, so za udeležence brezplačne.

Kontakt:

V okviru razpoložljivih sredstev projektna partnerstva z brezplačnim informiranjem, motiviranjem, kariernim svetovanjem in usposabljanji sledijo cilju, da vsaj 800 osebam izmed 3200 vključenih omogočijo ohranitev delovnih mest oziroma lažji prehod v novo zaposlitev.

S projektom želijo udeležence spodbuditi k aktivnemu načrtovanju ter razvoju lastnih karier glede na potrebe delodajalcev in trga dela. Ob tem bodo razvijali veščine in tehnike, ki jim bodo olajšale upravljanje s spremembami, s katerimi se soočajo na delovnih mestih, ter razvijali kompetence, ki jih potrebujejo pri delu. Tako se bo povečala njihova zaposljivost, zmanjšalo pa se bo tveganje prehoda v brezposelnost.

Izbrani projektni partnerstvi izvajata naslednje aktivnosti: 

  • RAZVOJ KARIERE v obliki informiranj, motivacijskih delavnic, svetovanj, organizacije usposabljanj, spremljanja, mentorstva oziroma pomoči pri navezovanju stikov s potencialnimi delodajalci, mreženja ipd.
  • RAZVOJ KOMPETENC v obliki izvedbe usposabljanj za pridobivanje dodatnih kompetenc v skladu s potrebami na trgu dela.

Aktivnosti potekajo v dveh zaporednih fazah. Prva, razvoj kariere, se osredotoča na informiranje, motivacijske delavnice, svetovanje in izdelavo individualnih kariernih načrtov. Po zaključenih 14 pedagoških urah pa se lahko oseba vključi naprej v usposabljanje v okviru aktivnosti razvoj kompetenc, s čimer razvija tako socialne, strokovne, digitalne in druge kompetence. V okviru programa so upravičena neformalna izobraževanja, kot so  tečaji računalništva, tujih jezikov, usposabljanja s področja marketinga, vodenja, specifičnih znanj … 

Aktivnosti so namenjene tistim, ki so prejeli redno odpoved o zaposlitvi, v času trajanja odpovednega roka, osebam, za katere je iz poslovne dokumentacije delodajalca razvidno, da bo njihovo delo postalo nepotrebno, osebam, ki so zaposlene za določen čas in jim pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje čez tri mesece, in osebam, katerih zaposlitev je ogrožena zaradi organizacijskih ali tehnoloških sprememb poslovnega procesa in potrebujejo dodatna znanja/kompetence, karierni razvoj za ohranitev zaposlitve ali učinkovitejši nastop na trgu dela.

Do konca leta 2020 je bilo v program vključenih 1.552 oseb, ki so bile pred izgubo zaposlitve ali je bila njihova zaposlitev ogrožena.


Avtor: INVEL Inkubator za razvoj podjetništva, d. o. o.

Program sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.


Novice

S programom SPIN pripravljeni na spremembe

Z 31. oktobrom 2022 se končuje še eden od uspešnih programov za razvoj kompetenc posameznikov, ki ga je sklad izvajal v obdobju 2018–2022. To je program Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN), s katerim smo spodbujali osebe, ki so bile pred izgubo zaposlitve ali je bila njihova zaposlitev ogrožena, da so se vključili v ukrepe na trgu dela. V program je bilo vključenih 3.511 oseb, 2.821 pa tudi v različna usposabljanja. Skupaj so opravili več kot 105.000 ur usposabljanj za razvoj kompetenc. Program pa je pripomogel k temu, da je 3.013 posameznikov ohranilo zaposlitev ali prešlo v novo zaposlitev....

Zaposlenim je treba povedati in pokazati, da so pomembni

Predstavljamo še en primer dobre prakse, ki je bila predstavljena na majski konferenci o razvoju kadrov. Nastala je na programu Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN). To je podjetje Termoelektrarna Šoštanj, ki se je v SPIN vključilo zaradi organizacijskih oziroma tehnoloških sprememb poslovnega procesa in potreb po dodatnem znanju in kompetencah zaposlenih....

Primer dobre prakse programa SPIN

Na majski konferenci o razvoju kadrov smo predstavili med drugimi tudi odličen primer dobre prakse programa Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN). Svojo osebno zgodbo je predstavila Sonja Galot, nekdanja zaposlena v Adrii Airways, danes pa je kot svetovalka zaposlena v Competu, ki je tudi partner v programu SPIN....

Predstavljamo vsebino konference sklada o razvoju kadrov

(V ŽIVO): "Znanje. Priložnosti. Razvoj. Z vseživljenjskim učenjem spreminjamo prihodnost."...

Podaljšanje veljavnosti začasnih ukrepov v upravnih zadevah

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah, ki začne veljati 19. 2. 2022....

Ste pred izgubo zaposlitve? Z novimi znanji in kompetencami do sprememb

Že sama sprememba delovnega okolja zaseda visoko mesto na lestvici stresnih dogodkov, ko pa se zaradi različnih razlogov znajdemo pred izgubo zaposlitve, je stiska zagotovo še večja. Da bi lažje prešli v novo zaposlitev ali ohranili trenutno, sklad izvaja program SPIN - Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela. Pridružite se številnim brezplačnim delavnicam in si okrepite kompetence, da ohranite ali najdete novo zaposlitev....

Zahodno partnerstvo predstavilo dosedanje rezultate programa SPIN

V sredo, 24. 3. 2021, je preko spleta potekala novinarska konferenca na programu SPIN - Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela, ki jo je pripravilo partnerstvo iz Kohezijske regije Zahodna Slovenija. Predstavljeni so bili rezultati dosedanjega dela na projektu....

Obvestilo strankam: osebno svetovanje le v nujnih primerih in ob predhodnem naročanju

Spoštovani, glede na razglašeno epidemijo in v skladu z usmeritvami pristojnih institucij pri preprečevanju širjenja virusa Covid-19 stranke sklada vljudno naprošamo, ...

Obvestilo strankam - osebno svetovanje le po vnaprejšnjem naročanju

Stranke prosimo, da v največji možni meri uporabijo telefonsko svetovanje, osebno svetovanje naj bo izjema in bo zaradi preprečevanja morebitnih okužb s COVID-19 potekalo ...

Na tiskovni konferenci predstavljeni rezultati in učinki programa SPIN

V sredo, 14. 10. 2020, je direktorica sklada Irena Kuntarič Hribar sodelovala na novinarski konferenci na programu SPIN - Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela, ki jo je pripravilo partnerstvo iz Kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Predstavljeni so bili rezultati in učinki projekta, s poudarkom na zgodbah o uspehu, ki so se zgodile v času širjenja novega korona virusa....

Na Italijanskem poslovnem forumu tudi o pomenu usposabljanja zaposlenih

V sredo, 14. oktobra 2020 je preko platforme Zoom potekalo uvodno srečanje Italijanskega poslovnega foruma (IBF), namenjenega povezovanju odločevalcev in podjetij tako iz Italije kot Slovenije....

Dobra polovica vključenih v projekt Spin dobila delo

S projekta SPIN prihajajo spodbudne novice - več kot polovica udeleženih v projekt Spin v Murski Soboti je dobila delo. Projekt SPIN omogoča karierno svetovanje in usposabljanje za vse, ki so pred izgubo zaposlitve, za lažji prehod v novo zaposlitev ali za ohranitev delovnega mesta....

Ste pred izgubo zaposlitve?

Z novimi znanji in kompetencami do sprememb....

Sklad obiskala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

V torek, 14. januarja 2020, je sklad obiskala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer. Ministrstvo je namreč pristojno za področje delovanje sklada, poleg tega sklad z MDDSZ sodeluje v okviru programov Kompetenčni centri za razvoj kadrov, Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile in Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela....

Ste pred izgubo zaposlitve? Z novimi znanji in kompetencami do sprememb.

Že sama sprememba delovnega okolja zaseda visoko mesto na lestvici stresnih situacij, ko pa se zaradi različnih razlogov znajdemo pred izgubo zaposlitve, je stiska zagotovo še večja. Da bi v takšnem položaju lažje prešli v novo zaposlitev ali ohranili delovno mesto, je letos sklad v okviru programa Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN) objavil javni razpis, namenjen spodbujanju vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma je njihova zaposlitev ogrožena, v ukrepe na trgu dela....

Prikaži več rezultatov (12)

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani