Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI)

Delavnice Zavzeti ASI

Postanite Glasniki razvoja starejših zaposlenih!

Ne veste, kako prilagoditi ključne strateške usmeritve svoje organizacije demografskim trendom na trgu dela? Kako vzpostaviti pozitivno starostno in v prihodnost usmerjeno kadrovsko politiko? 

Upravljanje starejših zaposlenih bo postala ena izmed veščin-kompetenc prihodnosti, kar nakazujejo tudi demografske spremembe, katerih vpliv že počasi čutimo. Prav je, da se nanje pripravimo in primerno usposobimo. Potrebna znanja lahko pridobite tudi na delavnicah ZAVZETI ASI, ki jih izvajamo v sodelovanju s priznanimi domačimi strokovnjaki. Delavnice povzemajo ključne vsebine s področja razvoja in upravljanja starejših zaposlenih in so odlična priložnost za vse, ki želijo spoznati primere dobrih praks, delati na konkretnih primerih in postati Glasnik razvoja starejših zaposlenih. 

Ob koncu cikla delavnic bodo udeleženci prejeli tudi potrdilo, da so se izobraževanja udeležili in postali Glasnik razvoja starejših zaposlenih

Kaj so in kako izgledajo?

Cikel delavnic je sestavljen iz šestih delavnic. Cikel se izvaja dvakrat letno, v spomladanskem in jesenskem času, in sicer potekajo delavnice enkrat tedensko v obdobju enega meseca.  Zaradi narave delavnic je cikel omejen na največ 25 udeležencev. Od prijavljenih udeležencev se pričakuje redna udeležba na vseh delavnicah posameznega cikla. Vsaka delavnica je zasnovana tako, da poleg teorije vsebuje tudi praktični del. 

Prijave na jesenski cikel delavnic ZAVZETI ASI so zaprte. Ponovno jih odpremo spomladi 2022, ko bomo izvedli spomladanski cikel delavnic. 

Kaj je cilj delavnic?

Glavni cilj izvedbe delavnic je prenos znanj in primerov dobrih praks v podjetja ali organizacije, da bi te spremenile ali uvedle strategije upravljanja s starejšimi zaposlenimi ter dvignile zavedanje, da lahko starejši zaposleni (p)ostanejo pomemben člen podjetja. Delavnice zato zaokroženo povzemajo ključne vsebine s področja razvoja in upravljanja starejših zaposlenih. 

Teme delavnic

  • Zakonodaja – pravni in sistemski vidik ter starejši zaposleni
  • Promocija, odnos, zaznave in starejši zaposleni
  • Zdravje, delovno okolje in starejši zaposleni
  • Strokovni in osebni razvoj starejših zaposlenih
  • Dan navdihujočih dobrih praks
  • Spremembe in prenos naučenega v prakso

Dodana vrednost delavnic

  • razumevanje posebnosti starejših zaposlenih in osvajanje veščin upravljanja z njimi,
  • povečanje medgeneracijskega sodelovanja in prenosa znanja ter različnih oblik vseživljenjskega učenja,
  • kadrovski razvoj in vpeljava sodobnih kadrovskih politik
  • študije primerov, reševanje konkretnih problemov, delo v skupinah itd..

Delavnice sofinancirata Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada


Novice

Dobili nove glasnike razvoja starejših zaposlenih

Od 24. marca do 12. maja 2021 so potekale delavnice spomladanskega cikla ZAVZETI ASI. Udeleženci so pridobili novo znanje o vsebinah s področja razvoja in upravljanja starejših zaposlenih ter postali glasniki razvoja starejših zaposlenih....

Medgeneracijsko vodenje je nuja – potrebno je več razumevanja, sodelovanja in povezovanja

V sredo, 4. marca 2020 je sklad v okviru programa ASI v Celju skupaj z domači in tujimi kadrovskimi strokovnjaki in približno 100 udeleženci izpeljal konferenco, posvečeno medgeneracijskemu vodenju, ki je v sedanjem raznolikem delovnem okolju nujno potrebno....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani