Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI)

Finančne spodbude

Za podjetja pripravljamo povabila in razpise, kjer lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje aktivnosti podjetij.  Na voljo so:

  • Javno povabilo za podjetja: Strategije in kompetence

Skupna vrednost vseh povabil: 18,8 mio. EUR

Spodbude v okviru javnega povabila so namenjene opolnomočenju delodajalcev za pripravo strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih (starejših od 45 let*) ter izdelavo osebnih in poklicnih načrtov starejših zaposlenih. Večina sredstva v okviru povabila pa je namenjena predvsem izvedbi usposabljanj ter izobraževanj, ki krepijo kompetence starejših zaposlenih in pripomorejo k nadaljnjemu razvoju njihove kariere ter večji zaposljivosti.

Prvo javno povabilo je bilo objavljeno decembra 2017, drugo julija 2019 in tretjo aprila 2021. Do leta 2022 je načrtovano sofinanciranje priprave strategij okvirno 1.000 delodajalcev ter vključitev 12.500 starejših zaposlenih v programe usposabljanja in motivacije. Vrednost prvega povabila je znašala 8,8 mio. EUR. Izdelanih je bilo okoli 330 strategij podjetij. V javno povabilo je bilo vključenih 410 podjetij in okoli 8.000 starejših zaposlenih.  V okviru drugega povabila je bilo na voljo 10 mio. EUR. 

*V projektu ASI v kategorijo starejših zaposlenih izjemoma štejemo že posameznike, starejše od 45 let, kar izhaja iz projektne namere po pravočasni pripravi teh zaposlenih na napovedane razmere na našem trgu dela.

  • Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih

Skupna vrednost obeh razpisov: 1 mio. EUR

Cilj pilotnih projektov je v podjetjih spodbuditi ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih ter spodbuditi podaljševanje delovnega življenja. Prav tako bodo pilotni projekti prispevali k razvoju in uvedbi starejšim zaposlenim prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest v podjetjih ter k zniževanju odsotnosti zaradi bolniškega staleža. Izvedeni projekti bodo služili tudi kot primeri dobre prakse za druge organizacije. V sklopu projekta ASI je od leta 2018 do leta 2020 predvidena objava dveh razpisov.

Prvi razpis za pilotne projekte je bil objavljen decembra 2018, vrednost razpisa pa je zanašala 600.000,00 EUR. V okviru prvega razpisa pilotnih projektov je bilo sklenjenih 13 projektnih partnerstev, in sicer 4 na KRZS (Kohezijska regija Zahodna Slovenija)  in 9 na KRVS (Kohezijska regija Vzhodna Slovenija). Drugi razpis, katerega višina nepovratnih sredstev znaša 480.000,00 EUR evrov, je bil objavljen avgusta 2020.


Finančne spodbude sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Novice

Najava razpisa ASI – nova sredstva za razvoj kompetenc starejših zaposlenih

Predvidoma v petek, 16. 4. 2021, bo objavljen nov razpis v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI, na katerem bodo podjetja lahko pridobila sredstva za usposabljanja svojih starejših zaposlenih, s poudarkom na usposabljanjih iz digitalnih veščin....

Naj vas strategija upravljanja starejših zaposlenih pripelje do želenega cilja

Dobro zastavljena strategija upravljanja zaposlenih, tudi starejših, je ključnega pomena za uspešno upravljanje s kadri v podjetju, saj boste le tako lahko učinkovito in sistematično reševali svoje kadrovske izzive. Tega se zavedajo tudi na projektu Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI. V okviru dveh razpisov so s podelitvijo sredstev za svetovanje pri pripravi strategij upravljanja starejših zaposlenih omogočili izdelavo že preko 650 tovrstnih strategij....

Izbranih dvanajst pilotnih projektov za ohranjanje zavzetosti starejših zaposlenih

Znani so rezultati javnega razpisa, kjer bo 12 partnerstev slovenskih podjetij in organizacij uvajalo in razvijalo inovativne rešitve na področju starejšim zaposlenim prilagojenih delovnih mest in delovnih okolij, da bi na ta način znižali odsotnosti zaposlenih zaradi bolniškega staleža in spodbujali podaljševanja delovnega življenja....

Sprememba javnega razpisa - Pilotni projekti ASI

V javnem razpisu »Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 116/2020 dne 28. 8. 2020, je prišlo do spremembe datuma odpiranja vlog ter pogoja za kandidiranje svetovalnega partnerja....

Vabilo na informativni delavnici za prijavo na razpis pilotni projekti ASI

Zainteresirana podjetja vabimo na informativni delavnici, kjer bomo predstavili javni razpis Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih. Z razpisom želimo med drugim prispevati k razvoju starejših zaposlenih v podjetjih, prilagoditi njihova delovna mesta podaljševanju delovnega življenja ter znižati odsotnost zaposlenih zaradi bolniškega staleža. Rok prijave na razpis poteče 28. septembra 2020....

Najdite svojega partnerja! Kmalu bo objavljen novi razpis za pilotne projekte

Sklad v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI napoveduje objavo drugega javnega razpisa »Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020«, ki bo predvidoma do konca avgusta 2020....

Objavljen seznam naknadno izbranih prejemnikov na JP ASI 2019

Komisija je dodatno dodelila sredstva. Znani so naknadno izbrani prejemniki na JP ASI 2019....

Objavljen seznam naknadno izbranih prejemnikov na JP ASI 2019

Komisija je dodatno dodelila sredstva. Znani so naknadno izbrani prejemniki na JP ASI 2019....

Objavljen seznam naknadno izbranih prejemnikov na JP ASI 2019

Komisija je dodatno dodelila sredstva. Znani so naknadno izbrani prejemniki na JP ASI 2019....

Objavljen seznam naknadno izbranih prejemnikov na JP ASI 2019

Komisija je dodatno dodelila sredstva. Znani so naknadno izbrani prejemniki na JP ASI 2019....

Objavljen seznam naknadno izbranih prejemnikov na JP ASI 2019

Komisija dodelila dodatna sredstva. Znani so naknadno izbrani prejemniki na JP ASI 2019....

Objavljen seznam naknadno izbranih prejemnikov na JP ASI 2019

Znani so naknadno izbrani prejemniki sredstev na JP ASI 2019....

Skupaj z nami pišite zgodbe zaposlenih, ki so z leti še vedno zavzeti

Projekt ASI so uspešno izvedli operativni delavnici za prejemnike sredstev na javnem povabilu in podjetja povabili k sodelovanju na natečaju SPP-Z leti še vedno zavzeti....

Objavljen seznam končnih prejemnikov sredstev na JP ASI 2019

Komisija za izvedbo postopka Javnega povabila za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitev njihovih kompetenc 2019 (JP ASI 2019) je na seji 17. 10. 2019 sprejela sklep o izboru ponudnikov na JP ASI 2019....

Predčasno zaprtje javnega povabila JP ASI 2019

Zaradi porabe razpoložljivih razpisanih sredstev, z današnjim dnem, 23. 10. 2019, predčasno zapiramo javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«....

Prikaži več rezultatov (13)

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani