Natečaj s priznanjem SPP-Z leti še vedno zavzeti

Za vse, ki pozornost namenjate tudi starejšim zaposlenim

Starejši zaposleni so vir znanja in izkušenj, imajo široko mrežo poznanstev, so delovni, predani, preudarni in lahko svoje znanje prenašajo na mlajše. Vendar so znanje, izkušnje in druge prednosti, ki jih imajo starejši zaposleni, potencial, ki ne daje donosa, če ni upoštevan, primerno motiviran in aktiviran.  Zato smo v okviru projekta ASI - Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile in pod okriljem projekta Zlata nit objavljali natečaj za priznanje SPP -  Z leti še vedno zavzeti. 

Več kot le še eno priznanje

S priznanjem smo želeli okrepiti ugled in prepoznavnost tistih delodajalcev, ki so pozitivno vrednotili prisotnost starejših zaposlenih v svojem podjetju. Takšna podjetja z naprednimi praksami ustvarjajo organizacijsko kulturo, ki temelji na cenjenju sposobnosti starejših zaposlenih in zavedanju, da lahko ti  še veliko prispevajo k podjetniški inovativnosti, rasti in uspešnosti.


Dobitniki priznanj

O priznanju

Natečaj se je izvajal enkrat letno. Priznanja so bila podeljena v okviru vseslovenskega izbora najboljših zaposlovalcev Zlate niti, v kategorijah malo, srednje veliko in veliko podjetje. Dodatno pa je komisija izbrala eno podjetje iz vsake kategorije in mu je podelila posebno priznanje. Ta so bila namenjena podjetjem, ki so se nadpovprečno izkazala pri skrbi za osebno rast in razvoj zaposlenih, starih  nad 45 let ter pri naboru ukrepov, ki jih izvajajo.

Metodologijo natečaja je, v sodelovanju z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom Republike Slovenije, časopisno hišo Dnevnik in kadrovskimi strokovnjaki, razvila družba Mediade.  

Tako natečaj kot priznanje sta glede na aktualnost tematike staranja prebivalstva predstavljala spodbudo delodajalcem za vpeljavo ukrepov in strategij, ki so pripomogla k večji motiviranosti in zadovoljstvu starejših zaposlenih.

Projekt ASI sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.Novice

Predstavljamo prejemnika priznanja SPP v kategoriji malih podjetij

Podjetje PREVC, saloni pohištva, d. o. o. so letošnji dobitnik posebnega priznanja SPP – Z leti še vedno zavzeti za leto 2021 v kategoriji majhnih podjetij....

Čestitke podjetjem PREVC, MIKROCOP in DANFOSS TRATA za prejem posebnih priznanj SPP

V četrtek, 24. marca 2022, so bila v sklopu konference Zlata nit podeljena priznanja SPP – Z leti še vedno ZAvzeti, priznanja najboljšim zaposlovalcem za leto 2021 ter zlata praksa. Pred tem je potekala Ustvarjalna konferenca o rasti in razvoju ljudi....

Čestitke podjetjem Varis Lendava, Tobačna Ljubljana in Taxa Ajdovščina za prejem posebnih priznanj SPP

V sredo, 24. marca 2021, so bila v sklopu konference Zlata nit podeljena priznanja SPP – Z leti še vedno ZAvzeti, priznanja najboljšim zaposlovalcem ter zlata praksa. Sledila je zelo zanimiva konferenca na temo hibridnega dela v prihodnosti, kako kombinirati delo na daljavo in v podjetju....

Tudi s CoVid še vedno Zavzeti? Odgovor udeležencev webinarja je prepričljiv DA.

V četrtek, 9. aprila 2020, je potekal webinar »Tudi s CoVid še vedno Zavzeti?«, kjer je več kot 80 udeležencev prisluhnilo prejemnikoma priznanja Z leti še vedno zavzeti in vodji programa ASI. Če ste dogodek zamudili, si ga lahko ogledate na spodnji povezavi. Vabljeni!...

Čestitke podjetjem Unior, Dobrovita in Labena za prejem posebnih priznanj SPP – Z leti še vedno zavzeti za 2019

V sklopu Zlate niti, vseslovenskega izbora najboljših zaposlovalcev, so bila že tretjič podeljena tudi priznanja SPP - Z leti še vedno zavzeti. Priznanja se podeljujejo podjetjem, ki so najvišji zgled in navdih uspešnega, učinkovitega in ustvarjalnega razvoja organizacije ter vsem tistim, ki utirajo pot in razumevanje, kako dragoceno je, da so ljudje Z leti še vedno zavzeti....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani