Konference

V okviru projekta ASI smo izvedli številne dogodke, s katerimi smo opozarjali, da se je potrebno pripraviti na negativne demografske trende in vpeljavo prilagoditev nanje. 

Mednarodne konference


Mednarodno konferenco smo izvedli enkrat letno. Na njej so predavali priznani in pomembni domači ter tuji strokovnjaki s področja upravljanja kadrov. Poleg tega pa so bili na konferenci predstavljeni tudi primeri dobrih praks tako domačih in kot tujih podjetij. 

Na ravni podjetij imajo ključno vlogo pri vpeljevanju ukrepov, spremembi organizacijske klime, odnosov in vedenja posameznikov vodje – odločevalci, zato so bile  konference naslovljene predvsem nanje in na vse tiste, ki skrbijo za kadrovski razvoj v svojih podjetij ali organizacijah, npr. kadrovike, kadrovske  menedžerje, direktorje…


Starejši zaposleni so izziv tudi na področju vodenja in razvoja kadrov. Zahtevajo nove voditeljske pristope ter veščine, ki jih bo voditelj prihodnosti moral imeti, saj bo le tako lahko razvil potencial in povečal zavzetost svojih zaposlenih. Zato smo skušali v okviru konferenc odgovoriti na vprašanja kot so: V kakšnem delovnem okolju bomo pripravljeni delati dlje? Kako je temu treba prilagoditi vodenje v organizacijah oziroma podjetjih? In nenazadnje kakšen je voditelj prihodnosti?


Fotogalerija konferenceNovice

Napovedujemo mednarodno konferenco - Stari, ASI v ravnovesju?

4. in 5. novembra 2020 bomo izvedli mednarodno konferenco ASI z naslovom Stari, ASI v ravnovesju? - Vsakodnevno iskanje harmonije med poklicnim in zasebnim življenjem....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani